Kritisk användning av nätet

Den här kollegiala utbildningen är till för personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den ger kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • För lärare, skolbibliotekarier och annan personal

 • Totalt åtta veckor

 • Lärportalen, studier på arbetsplatsen

 • Fri start, fri fart

Lärare som undervisar barn i ett klassrum
Call to action
Information

För lärare, skolbibliotekarier och annan personal

Kompetensutvecklingen riktar sig till lärare, skolbibliotekarier och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Inga förkunskaper krävs.

Studierna tar totalt åtta veckor

Modulen består av fyra delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är åtta veckor totalt.

Syftet med den här modulen är att inspirera till diskussioner om informationssökning och källkritik i klassrum och skolbibliotek, helst som en integrerad del av skolans ämnen.

Modulen är uppbyggd av fyra delar som studeras i tur och ordning:

 1. Sökkritik och algoritmers betydelse
 2. Källkritik och generativ AI
 3. Källkritik i digitala medier - en didaktisk utmaning
 4. Källtillit i undervisningen

Kollegialt lärande med fri fart

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av artiklar, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten.

Arbeta med modulerna, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Studierna sker på arbetsplatsen

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Belöning

Därför ska ni delta

 • Ni får ökad kunskap om digital ikällmedvetenhet, sökkritik och källkritik.
 • Ni får ökad medvetenhet om vad som styr resultaten i söktjänster.
Ansvar

Rektor och huvudman skapar förutsättningarna

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för det kollegiala lärandet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 16 februari 2024
 • Kurser och utbildningar

  Leda och lära i tekniktäta klassrum

  Lär er mer om hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och om att använda dig av digitala lärresurser.