Kritisk användning av nätet

Den här kollegiala utbildningen är till för personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den ger kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • För lärare, skolbibliotekarier och annan personal

 • Totalt tolv veckor

 • Lärportalen, studier på arbetsplatsen

 • Fri start, fri fart

Lärare som undervisar barn i ett klassrum
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet finns fritt tillgängligt på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Modulen Kritisk användning av nätet på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se

Information

För lärare, skolbibliotekarier och annan personal

Kompetensutvecklingen riktar sig till lärare, skolbibliotekarier och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Inga förkunskaper krävs.

Studierna tar totalt tolv veckor

Modulen består av sex delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är tolv veckor totalt.

Syftet med den här modulen är att inspirera till diskussioner om informationssökning och källkritik i klassrum och skolbibliotek, helst som en integrerad del av skolans ämnen.

Modulen är uppbyggd av sex delar som studeras i tur och ordning:

 1. Informationssökning på nätet
 2. Sökkritik och algoritmers betydelse
 3. Källkritik på nätet
 4. Källkritik i nya publiceringsformer
 5. Källkritik i digitala medier - en didaktisk utmaning
 6. Källtillit i undervisningen

Kollegialt lärande med fri fart

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten.

Läs mer om modellen på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Studierna sker på arbetsplatsen

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Belöning

Därför ska ni delta

 • Ni får ökad kunskap om digital informationssökning, sökkritik och källkritik.
 • Ni får ökad medvetenhet om vad som styr resultaten i söktjänster.
 • Ni får förslag på hur elevers eget skrivande kan stärka den källkritiska förmågan.
 • Ni får en introduktion till begreppet källtillit och varför det behövs.
 • Ni får konkreta exempel på hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta.
Ansvar

Rektor och huvudman skapar förutsättningarna

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för det kollegiala lärandet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 02 november 2021
 • Stöd i arbetet

  Guide för källkritik för lärare

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

 • Stöd i arbetet

  Källkritik för yngre elever

  Det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden. Det här materialet passar dig som undervisar yngre elever om källkritik.

 • Kurser och utbildningar

  Leda och lära i tekniktäta klassrum

  Lär er mer om hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och om att använda dig av digitala lärresurser.