Leda och lära i tekniktäta klassrum

Den här kollegiala utbildningen är för lärare i grund- och gymnasieskolan som vill komma igång med digitaliseringsarbetet. Lär er mer om hur digitala verktyg stödjer lärande och hur ni kan hitta och värdera digitala resurser.

 • För lärare i grund- och gymnasieskola

 • 16 veckor

 • Lärportalen, på arbetsplatsen

Lärare som undervisar elever med hjälp av surfplattor.
Call to action
Information

Kom igång med er digitala resa

I modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum får ni kollegialt arbeta med frågorna

 • varför digitalisering?
 • hur kan digitala verktyg stödja lärande?
 • när passar digitala verktyg in?

Modulen är tänkt för er som är på väg att starta er digitala resa eller som kommit igång men känner att ni behöver arbeta mer strukturerat med er utveckling.

Ni kommer att få inblick i hur samhällets digitalisering påverkar skolan och undervisningen. Modulen tar också upp hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och hur ni kan hitta och värdera digitala läromedel. Ni får även använda en modell för att planera och följa upp undervisningen. De avslutande delarna av modulen handlar om hur digitala verktyg kan användas för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö i klassrummet.

Modulen tar 16 veckor att genomföra

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, aktiviteter och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten.

Läs mer om modellen på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Belöning

Ökad kunskap och nya verktyg

 • Ni får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande
 • Ni lär er mer om hur ni kan hitta och värdera digitala lärresurser
 • Ni får möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet tillsammans
 • Ni får lära er mer om hur digitala verktyg kan användas för att anpassa undervisningen efter elevers olika behov.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Kurser och utbildningar

  Säker användning av nätet

  I den här kollegiala utbildningen får ni fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor om säkerhet och integritet tillsammans med era elever.