Säker användning av nätet

I den här utbildningen får du som arbetar i grundskola och gymnasium kunskaper om ungas liv på internet, digitala spel och säkerhet på nätet. Genom kollegialt lärande får du och dina kollegor fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor tillsammans med era elever.

 • För lärare, skolbiblioteks- och elevhälsopersonal

 • Cirka åtta veckor

 • Lärportalen, på arbetsplatsen

Lärare som undervisar elever med hjälp av surfplatta
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet finns fritt tillgängligt på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Modulen Säker användning av nätet på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information

För lärare, skolbibliotekarier och personal inom elevhälsan

Kompetensutvecklingen riktar sig till lärare, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskola och gymnasium. Inga förkunskaper krävs.

Studierna tar totalt åtta veckor

Modulen består av fem delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är åtta veckor totalt.

Modulen Säker användning av nätet tar avstamp i vad vi vet om ungas nätvanor. Den består av delarna:

 1. Ungas samspel online
 2. Kränkningar på nätet
 3. Spel – en del av ungas nätvardag
 4. Informationssäkerhet i skolan
 5. Arbeta vidare

Kollegialt lärande med fri fart

Modulerna utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, elevaktiviteter, diskussionsfrågor och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten.

Läs mer om modellen på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Studierna sker på arbetsplatsen

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Belöning

Därför ska ni delta

 • Ni får ökade kunskaper om ungas nätliv
 • Ni får förslag på hur ni kan diskutera internet, spel och integritetsfrågor med elever
 • Ni lär er mer om informationssäkerhet
 • Ni stärker ert arbete med elevers säkerhet på nätet
 • Ni får exempel på hur lärare, skolbibliotekarie och elevhälsopersonal kan samarbeta
Ansvar

Rektor och huvudman skapar förutsättningarna

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för det kollegiala lärandet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta oss:

E-post till digitalisering@skolverket.se


Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Kurser och utbildningar

  Leda och lära i tekniktäta klassrum

  Lär er mer om hur ni kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och om att använda dig av digitala lärresurser.

 • Kurser och utbildningar

  Digitalt berättande

  Lär er mer om hur ni tillsammans med era elever kan arbeta med digitalt berättande med film, ljud, bild och digital text för att utveckla undervisningen.