Läro- och ämnesplaner för yrkesdansarutbildningen

För yrkesdansarutbildningen gäller gymnasieskolans läroplan samt de kurser som ingår i yrkesdansarutbildningen.