Bibliotekslagens prioriterade grupper

Skolbibliotekets verksamhet ska gå i linje med bibliotekslagen, vilket innebär ett särskilt fokus i verksamheten på personer som tillhör bibliotekslagens prioriterade grupper.

Bibliotekslagen

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på:

1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Vad det kan innebär i praktiken beror på skolans och elevernas särskilda förutsättningar och behov. Generellt kan den särskilda uppmärksamheten innebära särskilda medier som är anpassade för grupperna men också aktiviteter i klassrummet eller skolbiblioteket som syftar att nå målen som beskrivs i läroplanerna.

Olika sorters tillgängliggjorda medier

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har särskilt ansvar för att tillgängliggöra läsning för alla. Det är via MTM som ditt skolbibliotek får tillstånd att administrera talböcker. De erbjuder även taktila böcker och punktskriftsböcker.

Se även

Så kan du stärka elevers läsning Länk till annan webbplats.

Läroplaner för de olika skolformerna Länk till annan webbplats.

Fördjupning

Bibliotekslag (2013:801) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM Länk till annan webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 januari 2024