Läslistor

Vilken skönlitteratur använder du i din undervisning? Vad tycker dina elever om att läsa och vilka böcker tycker barnen i förskolan om att lyssna till? Ta chansen att bidra med förslag på litteratur till de läslistor som publiceras 2025. Skicka in dina förslag senast 3 juni.

En person står och väljer en bok framför en bokhylla.
Konkreta tips

Listorna kommer att vara frivilliga att använda i undervisningen och innehålla förslag på både klassiker och nutida skönlitteratur som är skriven på svenska eller som finns i svensk översättning. Just nu pågår arbetet med att göra urval av litteratur till listorna och vi vill i samband med det ta vara på röster och erfarenheter från lärare och förskollärare.

Skicka in ditt förslag och bidra till att fler barn och elever upptäcker litteraturens magi

Du behöver vara behörig förskollärare eller lärare i svenska/svenska som andraspråk för att kunna skicka förslag. Svaren kommer att anonymiseras och kopplas inte till dig som person.

Så hanterar Skolverket personuppgifter Länk till annan webbplats.

Skicka in dina förslag via vår enkät senast 3 juni Länk till annan webbplats.

Läslistorna tas fram av Skolverket och Kulturrådet samt en extern referensgrupp bestående av experter med litterär- och pedagogisk sakkunskap. Vi hämtar även in kunskap från Läsrådet som är samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet, samt berörda myndigheter och andra aktörer. Vi kommer också att beakta förskollärarnas och lärarnas förslag i framtagandet av läslistorna.

Under hösten 2024 kommer vi även att anordna dialoger och samla in synpunkter från fler målgrupper, exempelvis skolbibliotekarier.

Ansvar

Läslistorna ska vara ett stöd

I listorna kommer det att finnas förslag på litteratur för samtliga skolformer. Läslistorna kommer att vara frivilliga att använda. Enligt regeringsuppdraget ska listorna vara ett stöd för förskollärare och lärare när de väljer litteratur för sin undervisning. Skolverket och Kulturrådet hoppas att listorna dessutom bidrar till kollegiala samtal om val av litteratur. Listorna kan uppdateras årligen.

Forskning och fördjupning

Läs mer om regeringsuppdraget Framtagning av läslistor

Uppdrag om framtagning av läslistor, esv.se Länk till annan webbplats.

Nyhetsartikel hos Kulturrådet skriven av Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet, och Peter Fredriksson, tidigare generaldirektör Skolverket.

Läslistor till skolan är inte detsamma som en svensk kulturkanon, kulturradet.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 maj 2024