Administration provtjänsten

I Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten kan huvudmännen göra flera av de förberedelser som krävs för att få tillgång till de digitala nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden, bland annat överföra användaruppgifter för den skolpersonal och de elever som ska använda provplattformen.

Förbered och logga in

För att kunna logga in i Administration provtjänsten måste du som är representant för huvudmannen först ha fått en fullmakt. Genom fullmakten blir du ombud för den huvudman som du representerar, vilket till exempel ger dig behörighet att överföra uppgifter och beställa inloggningstjänster till provplattformen.

Så tilldelas fullmakt för åtkomst till Administration provtjänsten

Logga in i Administration provtjänsten Länk till annan webbplats.

Det här kan du göra i e-tjänsten

I Administration provtjänsten kan den eller de som är ombud för huvudmannen

  • hämta länken till webbutbildningen om Skolverkets provplattform, för att sedan dela den inom organisationen
  • beställa Eduid som inloggningstjänst (IdP) om huvudmannen saknar en sådan (detta inkluderar Eduid som e-legitimation för skolpersonal)
  • beställa Eduid som e-legitimation för skolpersonal, om huvudmannen saknar en sådan tjänst
  • konfigurera samt föra över användaruppgifter för den skolpersonal och de elever som ska genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd i provplattformen.

Film: Välkommen till Administration provtjänsten (Tid 02:31 minuter)

I den här filmen får du veta mer om vad du kan göra i Administration provtjänsten.

Manualer och stöd

Här hittar du filmmanualer för olika funktioner i Administration provtjänsten.

Film: Hämta användaruppgifter till Skolverkets provtjänst (tid 03:30 minuter)

Film: Skicka användaruppgifter till Skolverkets provtjänst (tid 03:28 minuter)

Film: Filinläsning i Administration provtjänsten (tid 06:24 minuter)

Film: Eduid som e-legitimation för inloggning till Skolverkets provtjänst (tid 3:13 minuter)

Film: Eduid som inloggningstjänst för inloggning till Skolverkets provtjänst

Senast uppdaterad 15 maj 2024

Innehåll på denna sida