Så tilldelas fullmakt för åtkomst till Administration provtjänsten

De som ska logga in och använda Administration provtjänsten behöver först få en fullmakt. Här finns information om hur och av vem fullmakter tilldelas.

De personer som ska använda Administration provtjänsten kallas för ombud. Dessa personer behöver ha en fullmakt av sin huvudman. Fullmakten skrivs av huvudmannens huvudkontaktperson via Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud. Huvudkontaktpersonen kan även tilldela fullmakt åt sig själv och därefter logga in i Administration provtjänsten.

Eftersom ombud får tillgång till information om huvudmannen är det viktigt att välja ombud med omsorg.

Vem är huvudmannens huvudkontaktperson?

Eftersom det är många olika organisationsformer som bedriver skolverksamhet kan Skolverket inte peka ut en specifik roll som huvudkontaktperson. Det är upp till organisationen att utse vem det kan vara.

Det finns två typer av huvudkontaktperson hos huvudmannen:

  • För enskilda huvudmän med juridisk form aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening är huvudmannens huvudkontaktperson samma som firmatecknaren. Firmatecknarens uppgifter finns hos Bolagsverket.
  • För huvudmän med alla andra juridiska former (till exempel kommuner och ideella föreningar) finns huvudmannens huvudkontaktperson i Skolverkets huvudmannaregister. Under våren 2023 samlade Skolverket in uppgifter till huvudmannaregistret. Ni kan lämna uppgifter via Skolverkets kontaktsida.

Så här registrerar du en huvudkontaktperson på nytt

Med anledning av Skolverkets behandling av personuppgifter behöver följande steg följas för att registrera en huvudkontaktperson.

  1. Börja med att ta reda på vem som är den registrerade huvudkontaktpersonen i er organisation. Det kan finnas flera huvudkontaktpersoner.
  2. Om ni inte vet vem som är registrerad huvudkontaktperson kan du via Skolverkets kontaktformulär ange att du vill ta bort alla befintliga huvudkontaktpersoner och ange vilka huvudkontaktpersoner din organisation vill registrera. Under rubriken Mejla oss kryssar du i att ditt ärende gäller "Tekniska frågor om Skolverkets e-tjänster".
  3. Skolverket skickar därefter ett brev med en säkerhetskod till huvudmannens postadress, som finns registrerad i skolenhetsregistret.
  4. Huvudmannen ringer eller mejlar Skolverket och anger säkerhetskoden.
  5. Skolverket registrerar huvudkontaktpersonen i huvudmannaregistret.
  6. Huvudkontaktpersonen får en bekräftelse via e-post och kan logga in i Mina ombud.

Logga in i Mina ombud Länk till annan webbplats.

Kontakta Skolverket

Filmmanual

Här hittar du en filmmanual som beskriver hur fullmakter delas ut via Mina ombud.

Film: Dela ut fullmakt till huvudmannens ombud (tid 04:40 minuter)

Senast uppdaterad 15 maj 2024

Innehåll på denna sida