Säkert provgenomförande och arkivering

Här finns information om hur ni kan förbereda era datorer och nätverk för att kunna genomföra proven säkert och minska riskerna för fusk. Du kan även läsa om arkivering av digitala nationella prov, som Skolverket kommer att ansvara för.

Rektorn ansvarar för att provet genomförs i en säker provmiljö och behöver därför göra nödvändiga förberedelser för att undvika fusk och spridning av provuppgifter. Det behövs också administrativa och organisatoriska förberedelser.

Säkra digitala enheter

Det är viktigt att ni installerar alla rekommenderade uppdateringar på de datorer och surfplattor som ska användas vid proven för att skydda er mot sårbarheter och öka tillgängligheten. Installera alla säkerhetsuppdateringar kopplade till berörda programvaror före provgenomförandet.

Använda egna digitala enheter

För att möjliggöra ett rättssäkert och likvärdigt provgenomförande har Skolverket tagit fram föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov. Vår bedömning i föreskriftsarbetet är att inte tillåta användning av egna digitala enheter vid provtillfället, utan låta alla elever genomföra provet på digitala enheter som skolenheten tillhandahåller.

Nedlåst läge

Alla elever ska genomföra de digitala nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden i ett så kallat nedlåst läge på de datorer eller surfplattor som de använder. På så sätt kan eleverna bara komma åt de lokala resurser och webbapplikationer som är tillåtna.

Ni som huvudmän ansvarar för att elever på era skolor endast får åtkomst till de resurser som är tillåtna genom nedlåst läge. Därför behöver ni i god tid före provgenomförandet införa de tekniska lösningar som behövs.

Skolverket stödjer två sätt för att uppnå nedlåst läge: applikationen Safe Exam Browser (SEB) och kioskläge i Chromebook. Båda lösningarna innebär att ni som huvudmän och era skolor gör tekniska förberedelser och lokala anpassningar samt har tydliga administrativa rutiner på plats

Om elever har behov av hjälpmedel som inte fungerar i nedlåst läge kommer det att vara möjligt att undanta elever från kravet på nedlåst läte. Skolan ansvarar då för att andra metoder används för att säkerställa att inte otillåtna medel används under provet som motverkar provets syfte. Skolverket kommer att informera om vilka anpassningar som är tillåtna för olika prov.

Safe Exam Browser

Applikationen Safe Exam Browser (SEB) kan användas på enheter med operativsystemen Windows, MacOS och iOS för att begränsa elevers tillgång till otillåtna resurser under genomförande av digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd. SEB tillhandahålls av ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) i Zürich och är kostnadsfri att ladda ned och installera.

SEB fungerar som en webbläsare som stänger ned processer och funktioner som inte får användas på den digitala enheten under genomförande av prov, såsom att starta andra applikationer, öppna lokala filer och att skriva ut.

Skolverket kommer att verifiera vilken version av SEB som används. Det är viktigt att använda den version av SEB som Skolverket anger. Under de digitala betygsstödjande bedömningsstöden som genomförs under våren 2024 kommer det inte att finnas någon teknisk begränsning av SEB-version. När sådana begränsningar blir tillgängliga kommer vi att publicera information om det.

Manual: Förbereda nedlåst läge med Safe Exam Browser Pdf, 267 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedladdning av senaste version av SEB och SEB Verificator, ETH:s webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information och stöd om SEB, ETH:s webbplats Länk till annan webbplats.

Test av nedlåst läge med Safe Exam Browser

Skolverket kommer att ta fram tekniska verifieringstester för nedlåst läge med Safe Exam Browser. Vi återkommer med mer information om detta.

Kioskläge för Chromebook

För att uppnå nedlåst läge i Chromebook används kioskläge, som är en del av operativsystemet Chrome OS. I kioskläge kan eleverna endast använda en i förväg bestämd webbsida. Det går heller inte att öppna dokument eller skriva ut från enheten. Kioskläge administreras via Googles administrationskonsol. Huvudmannen behöver ha en licens från Google, inloggning till administrationskonsolen samt kompetens att centralt hantera de digitala enheterna. Chromebook-enheterna behöver även vara registrerade på den domän som ska användas.

Det är respektive huvudman som ansvarar för att konfigurera kioskläge och skapa förutsättningar för att elever kan genomföra prov på Chromebook i kioskläge. Då Skolverket inte är leverantör av det operativsystem som kioskläget ingår i kan Skolverket inte ge någon support utöver instruktionerna på denna sida. För support hänvisar Skolverket till leverantören av operativsystemet.

Manual: Förbereda nedlåst läge på Chromebook Pdf, 411 kB, öppnas i nytt fönster.

Google Support, Google Länk till annan webbplats.

Googles instruktion för att registrera Chromebook-enheter på skolans domän, Google Länk till annan webbplats.

Google administratörskonsol, Google Länk till annan webbplats.

Test av nedlåst läge på Chromebook

Skolverket har tagit fram två tekniska verifieringstester för nedlåst läge med hjälp av kioskläge. Ett som kontrollerar nedlåst läge tillsammans med huvudmannens lösning för federerad inloggning, och ett som kör provplattformen i nedlåst läge. Det senare kan även användas för att testa hur extern hårdvara fungerar ihop med nedlåst läge och provplattformen.

Tekniskt verifieringstest – nedlåst läge på Chromebook

Begränsningar för nedlåst läge våren 2024

Från och med höstterminen 2024 kommer Skolverkets provplattform att kontrollera att elevernas enheter befinner sig i nedlåst läge innan provet startas, men till bedömningsstöden vårterminen 2024 kommer denna funktion inte att vara på plats. Nedlåst läge ska ändå användas. Därför är det viktigt att ni på ett lämpligt sätt säkerställer att alla elever som genomför bedömningsstöden öppnar dem i nedlåst läge.

Skolverket rekommenderar av säkerhetsskäl att den senaste versionen av SEB används för bedömningsstöden. Under våren 2024 kommer vi inte att kunna ställa några tekniska krav på en speciell version av SEB.

Säkra nätverk

Ni behöver se till att era egna nätverk och er tekniska miljö har en tillfredsställande skyddsnivå. Det gäller även det stöd och den infrastruktur som eventuella externa leverantörer tillhandahåller.

Inför varje provtillfälle blir det viktigt att se över tillgängligheten till nätverk och att skydda dem mot intrång och överbelastningsattacker.

Nätverk och funktioner i den tekniska miljön kan även användas för att höja säkerheten, genom segmentering av nät, styrning av nätverkstrafik, åtgärder för kontroll och filtrering av anslutna enheter och andra säkerhetsåtgärder.

Arkivering

När de nationella proven digitaliseras kommer proven inklusive automaträttade och lärarbedömda elevlösningar att arkiveras av Skolverket, i stället för att som tidigare arkiveras lokalt. Skolverket kommer att arkivera provmaterialet när skolan har genomfört proven och bedömningen är klar. Det sker senast i anslutning till läsårets slut.

Skolverket har beslutat att alla delar av proven i ämnet matematik ska genomföras digitalt om det är möjligt, men någon del kan även fortsättningsvis behöva ske på papper. Skulle vissa delar av provet behöva genomföras på papper ska de proven arkiveras av skolan på samma sätt som i dag.

Provuppgifter med automaträttade och lärarbedömda elevlösningar som har arkiverats av Skolverket kommer endast att vara tillgängliga vid begäran om utlämning efter att sekretessprövning har skett.

Senast uppdaterad 19 februari 2024

Innehåll på denna sida