Tekniskt verifieringstest – nedlåst läge på Chromebook

För att digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd ska kunna genomföras på ett likvärdigt och säkert sätt ska elevernas digitala enheter vara nedlåsta under provgenomförandet. På Chromebook används så kallat kioskläge för att uppnå nedlåsning.

Skolverket stödjer nedlåsning via kioskläge på Chromebook, men det är respektive huvudman som ansvarar för att kioskläget är rätt konfigurerat på elevernas enheter. Med hjälp av två olika tester kan ni ta reda på om ni har lyckats. Testerna kan genomföras på egen hand och valfritt antal gånger. Ni behöver inte kontakta Skolverket i förväg eller efter genomfört test. Skolverket samlar inte in resultat eller annan statistik från testet.

Testernas syfte och målgrupp

Syftet med testerna är att ni som huvudman eller skolenhet ska kunna verifiera er nedlåsning av era digitala enheter. Ni kan med hjälp av testerna även ta reda på hur nedlåsningen fungerar med Skolverkets provplattform, eventuell extern hårdvara samt med den federerade inloggningen.

Målgruppen för testerna är it-tekniker och administratörer men även pedagoger som vill säkerställa provplattformens och extern hårdvaras funktionalitet ihop med nedlåsningen.

Avgränsningar

De kioskwebbapplikationer som ni installerar för testet kan inte användas för digitala nationella prov eller betygsstödjande bedömningsstöd. De är endast avsedda för test. För att sedan genomföra nationella prov och bedömningsstöd digitalt måste ni sätta upp en ny unik kioskwebbapplikation med korrekt länk till Skolverkets provplattform. Radera gärna de kioskwebbapplikationer ni sätter upp i testsyfte, för att inte riskera att fel applikation används.

Förkrav

För att kunna göra testet behövs följande:

 • Via Google administrationskonsol ha möjlighet att skapa och distribuera en kioskapp till de Chromebook som ska ingå i testet.
 • För testet med federerad inloggning krävs en fungerande lösning för federerad inloggning samt inloggningsuppgifter för elevkonto. Se kraven för testet Federerad inloggning utan e-legitimation (för elever).

Säkert provgenomförande - Kioskläge för Chromebook

Tekniskt verifieringstest - federerad inloggning utan e-legitimation (för elever)

Utförande av test av nedlåst läge och federerad inloggning

 1. Sätt upp en kioskwebbapp enligt instruktioner i manualen Förbereda nedlåst läge på Chromebook , med undantag för att du ska använda denna länk i testet: https://fidustest.skolverket.se/DNP/?noeleg Länk till annan webbplats.

  Observera att denna länk inte kan användas vid nationella prov eller bedömningsstöd. Länken som ska användas till bedömningsstöd och nationella prov finns i manualen för nedlåst läge på Chromebook.

  För att undvika sammanblandning rekommenderas att kioskwebbappen raderas efter genomfört test.
 2. Logga ut från den Chromebook som ska användas till testet.
 3. Klicka på Appar i nederkanten av skärmen och sedan på Skolverkets testsida för inloggning eller länken för Fidustest beroende på vad som visas på skärmen.
 4. Välj din huvudman och logga in med elevkontot i er inloggningstjänst.
 5. Skolverkets testsida visas.
 6. För att avsluta kioskläget trycker du på på-/av-knappen en gång och väljer att logga ut eller starta om enheten.

Testresultat

Om kioskläget har startat och meddelande om lyckad inloggning till testsidan visas har ni en fungerande kioskwebbapp som fungerar ihop med federerad inloggning.

Visar testsidan ett felmeddelande går ni till testet för federerad inloggning för information om möjlig felkälla.

Ser ni inte kioskwebbapplikationen på enhetens startsida kan uppsättandet av kioskwebbapplikationen var felaktigt gjord eller inte distribuerad till enheten.

Utförande av test av nedlåst läge och provplattformen

 1. Sätt upp en kioskwebbapp enligt instruktioner i manualen Förbereda nedlåst läge på Chromebook, med undantag för att du ska använda denna länk i testet: https://provplattformen.skolverket.se/engine/index.php/lms/login/path/demoprov/oToken/6455a8e3b2356914a17f14e516a5ea27c068e53f Länk till annan webbplats.

  Observera att denna länk inte kan användas vid nationella prov eller bedömningsstöd. Länken som ska användas till bedömningsstöd och nationella prov finns i manualen för nedlåst läge på Chromebook.

  För att undvika sammanblandning rekommenderas att kioskwebbappen raderas efter genomfört test.
 2. Logga ut från den Chromebook som ska användas till testet.
 3. Klicka på Appar i nederkanten av skärmen och sedan på Assessment Master Engine – Login LMS.
 4. När demoprovet visas kan ni gå igenom provet och testa de funktioner i provplattformen som ni önskar testa.
 5. Testa den eventuella kringutrustning som ni önskar testa. Vill ni testa ljud kan ni använda funktionen för text-till-tal i provplattformen.
 6. Prova att genomföra icke godkända åtgärder såsom att öppna ett annat program, öppna lokala filer, skriva ut, kopiera in text från extern källa med mera, utan att starta om enheten. Observera att det inte är ett fel att en utloggning från eller omstart av enheten gör att kioskläget avslutas.
 7. För att avsluta kioskläget trycker du på på-/av-knappen en gång och väljer att logga ut eller starta om enheten.

Testresultat

Om kioskläget har startat och provplattformen kan användas har ni en fungerande kioskwebbapp som fungerar ihop med Skolverkets provplattform.

Ser ni inte kioskwebbapplikationen på enhetens startsida kan uppsättandet av kioskwebbapplikationen var felaktigt gjord eller inte distribuerad till enheten.

Support

Leverantören av operativsystemet ChromeOS och Googles administratörskonsol har ytterligare information och resurser om applikationen.

Google support, Google Länk till annan webbplats.

Vid övriga frågor om testerna kontakta Skolverket.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 04 april 2024

Innehåll på denna sida