Tekniskt verifieringstest – nedlåst läge med Safe exam browser

För att digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd ska kunna genomföras på ett likvärdigt och säkert sätt ska elevernas digitala enheter vara nedlåsta under provgenomförandet.

Skolverket stödjer nedlåsning via applikationen Safe exam browser (SEB), men det är respektive huvudman som ansvarar för att Safe exam browser är installerad och fungerar på rätt sätt på elevernas digitala enheter. Med hjälp av två olika tester kan ni ta reda på om ni har lyckats. Testerna kan genomföras på egen hand och valfritt antal gånger. Ni behöver inte kontakta Skolverket i förväg eller efter genomfört test. Skolverket samlar inte in resultat eller annan statistik från testen.

Testernas syfte och målgrupp

Syftet med testerna är att ni som huvudman eller skolenhet ska kunna verifiera er nedlåsning av era digitala enheter. Ni kan med hjälp av testerna även ta reda på hur nedlåsningen fungerar med Skolverkets provplattform, eventuell extern hårdvara samt med den federerade inloggningen.

Målgruppen för testerna är it-tekniker och administratörer, men även pedagoger som vill säkerställa provplattformens och extern hårdvaras funktionalitet ihop med nedlåsningen.

Avgränsningar

Varken Skolverkets provplattform eller testerna ställer idag krav på en viss version av Safe exam browser. Det kan komma att ändras.

Förkrav

För att kunna göra testet behöver ni ha följande på plats:

 • Safe exam browser installerad på den digitala enheten.
 • För testet med federerad inloggning krävs en fungerande lösning för federerad inloggning samt inloggningsuppgifter för elevkonto. Se kraven för testet Federerad inloggning utan e-legitimation (för elever).

Säkert provgenomförande - Safe exam browser

Tekniskt verifieringstest - federerad inloggning utan e-legitimation (för elever)

Utförande av test av nedlåst läge och federerad inloggning

 1. På den digitala enhet som ska testas klickar du på länken "Test av nedlåst läge och federerad inloggning" när du är redo att låsa ned enheten.
 2. Tillåt att filen startar Safe exam browser och ange lösenordet DNP2024
 3. När Safe exam browser har startat får du upp en webbsida där du kan välja huvudman.
 4. Välj din huvudman och logga in med elevkontot i er inloggningstjänst.
 5. Skolverkets testsida visas.
 6. Prova att genomföra icke godkända åtgärder såsom att öppna ett annat program, öppna lokala filer, skriva ut, kopiera in text från extern källa, eller logga ut och in som en annan användare utan att starta om enheten. Observera att det inte är ett fel att en omstart av enheten gör att nedlåst läge avslutas.
 7. Avsluta Safe exam browser enligt instruktion i manualen för Safe exam browser och ange lösenordet DNP2024.

Test av nedlåst läge och federerad inloggning

Testresultat

Om Safe exam browser har startat och ett meddelande om lyckad inloggning till testsidan visas har ni en installation av Safe exam browser som fungerar ihop med federerad inloggning.

Visar testsidan ett felmeddelande går ni till testet för federerad inloggning för information om möjlig felkälla.

Startar inte Safe exam browser kan applikationen behöva installeras om.

Utförande av test av nedlåst läge och Skolverkets provplattform

 1. På den enhet som ska testas klickar du på länken "Test av nedlåst läge och Skolverkets provplattform" när du är redo att låsa ned enheten.
 2. Tillåt att filen startar Safe Exam Browser och ange lösenordet DNP2024
 3. Se till att filen laddas ned i webbläsaren och körs.
 4. När Safe exam browser har startat får du upp ett demoprov i Skolverkets provplattform.
 5. Gå igenom provet och testa de funktioner i provplattformen som ni önskar testa.
 6. Testa eventuell kringutrustning och säkerställ funktionalitet i nedlåst läge. Vill ni testa hörlurar kan ni använda funktionen för text-till-tal i provplattformen.
 7. Prova att genomföra icke godkända åtgärder såsom att öppna ett annat program, öppna lokala filer, skriva ut, kopiera in text från extern källa, eller logga ut och in som en annan användare utan att starta om enheten. Observera att det inte är ett fel att en omstart av enheten gör att nedlåst läge avslutas.
 8. När du lämnat in provet och tryckt på knappen Avsluta stängs Safe exam browser ned automatiskt och enheten kommer ur nedlåst läge. Observera att vid betygsstödjande bedömningsstöd och nationella prov så kommer eleverna att avsluta nedlåst läge med ett lösenord.

Test av nedlåst läge och Skolverkets provplattform

Testresultat

OmSafe exam browser har startat och provplattformen kan användas har ni en installation av Safe exam browser som fungerar ihop med provplattformen.

Startar inte Safe exam browser kan applikationen behöva installeras om.

Support

Leverantören av Safe exam browser har ytterligare information och resurser om applikationen.

Mer information och stöd om SEB, ETH:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vid övriga frågor om testerna kontakta Skolverket.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 04 april 2024

Innehåll på denna sida