Demoprov och manual för elever

Här finns underlag för att du och dina elever ska få möjlighet att lära er hur provplattformen fungerar och se hur elevernas provmiljö kommer att se ut.

Film om provmiljön (tid 08:01 minuter)

I filmen visar vi hur provmiljön ser ut och berättar om hur provplattformen fungerar. Filmen tar bland annat upp navigering, bokmärka sidor, inställningar, anteckningar samt hur provet startar och avslutas.

Manual om elevernas provmiljö

Innan eleverna genomför ett prov eller betygsstödjande bedömningsstöd i
Skolverkets provplattform finns det några saker som är bra att veta. I den här
manualen får du och dina elever till exempel lära er hur man navigerar mellan sidor i provet eller hittar provmaterial som eleverna behöver för att kunna svara på frågor.

Manual om elevernas provmiljö Pdf, 3 MB.

Demoprov

Demoproven syftar till att ge dig och dina elever möjlighet att få bekanta er med provmiljön, skapa trygghet i provsituationen och visa hur provuppgifter i olika ämnen kan se ut. Inga elevlösningar kommer att sparas och demoprovet kan göras flera gånger. Det är ingen inloggning till demoproven.

Varje demoprov finns i två varianter. Skillnaden mellan dem är klockfunktionen. Provet med klocka är inställt på 30 minuter och visar eleverna vad som händer när provtiden tar slut. Provet utan klocka saknar tidsinställning och eleverna kan lära känna provmiljön, testa verktyg och funktioner och svara på provuppgifter hur länge de vill.

Demoprov för betygsstödjande bedömningsstöd för årskurs 6

Biologi, kemi och fysik

Detta är ett gemensamt demoprov för de kommande betygsstödjande bedömningsstöden i biologi, kemi respektive fysik. Demoprovet visar olika uppgiftstyper.

Demoprov i biologi, kemi och fysik för årskurs 6 med klocka Länk till annan webbplats.

Demoprov i biologi, kemi och fysik för årskurs 6 utan klocka Länk till annan webbplats.

Samhällskunskap

Detta är ett demoprov för det kommande betygsstödjande bedömningsstödet i samhällskunskap. Demoprovet visar olika uppgiftstyper.

Demoprov i samhällskunskap för årskurs 6 med klocka Länk till annan webbplats.

Demoprov i samhällskunskap för årskurs 6 utan klocka Länk till annan webbplats.

Kommande demoprov

Demoprov för digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd publiceras successivt. I tabellen kan du se när kommande demoprov publiceras.

Publicering av demoprov 2024

Från och med (månad)

Typ av prov

Augusti

Demoprov för digitala nationella prov i gymnasieskolans engelska 5, 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3

November

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 6 i engelska och svenska och svenska som andraspråk

November

Demoprov för digitalt bedömningsstöd i årskurs 9 och gymnasieskolan i moderna språk 2

November

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 6, 9 och gymnasial nivå i matematik

Publicering av demoprov 2025

Från och med (termin)

Typ av prov

VT

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 9 i SO-ämnen och NO-ämnen

VT

Demoprov för svenska 1 och svenska som andraspråk 1

HT

Demoprov för digitala nationella prov i årskurs 9 i engelska och svenska/svenska som andraspråk

Senast uppdaterad 22 februari 2024

Innehåll på denna sida