Digitala enheter, nätverk och internetanslutning

För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver skolan ha tillräcklig internetuppkoppling och eleverna rätt utrustning. Här finns information om vad som gäller.

Det är skolchefens ansvar att se till att skolorna har rätt förutsättningar och teknik. Den här information riktar sig till dig som är skolchef och till dig som är tekniskt ansvarig på huvudmannanivå.

Datorer, surfplattor och hörlurar

De datorer och surfplattor som ska användas vid ett nationellt prov eller bedömningsstöd behöver förberedas. De digitala enheterna och utrustningen ska uppfylla följande:

 • Datorer och surfplattor ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768 pixlar.
 • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
 • Hörlurar ska finnas för prov som innehåller ljudmaterial.
 • Externa tangentbord ska finnas i de fall prov genomförs på surfplattor.

Tänk på att:

 • De nationella proven ska genomföras på en dator eller annan digital enhet samt med tangentbord och hörlurar som tillhandahålls på skolenheten eller i annan lokal där provet genomförs.
 • Det behöver finnas hörlurar tillgängliga i alla klassrum där nationella prov genomförs.
 • Skolan behöver tillräckligt många digitala enheter så att alla elever i en årskurs, en gymnasiekurs eller en grupp av komvuxelever kan genomföra proven samtidigt.
 • De nationella proven bör genomföras på en digital enhet som eleven och skolpersonalen är van vid.
 • Ni behöver rutiner för att genomföra regelbundna kontroller och uppdateringar av de digitala enheter och den kringutrustning som ska användas.
 • Vid provtillfället behöver ni säkerställa strömförsörjning till berörda digitala enheter.

Tekniskt verifieringstest – digitala enheter

Operativsystem och webbläsare

En del av arbetet med att förbereda tekniken är att se till att de digitala enheter som ska användas har rätt operativsystem och webbläsare.

Skolverkets provplattform kommer att fungera med följande digitala enheter, operativsystem och webbläsare.

Operativsystem och webbläsare på olika digitala enheter som stödjer provplattformen

Digital enhet

PC

Mac

Android-surfplatta

iPad

Chromebook

Operativsystem

Windows

MacOS

Android

iPadOS

ChromeOS

Webbläsare

Chrome, Firefox, Edge

Chrome, Firefox, Safari

Chrome

Chrome, Firefox, Safari

Chrome

Information om vad som gäller vid nedlåst läge hittar du på sidan om säkert provgenomförande.

Säkert provgenomförande och arkivering

Senaste versionerna av operativsystemet

Provplattformen kommer i de flesta fall att stödja den senaste versionen och de två föregående versionerna av respektive operativsystem och webbläsare. För ChromeOS rekommenderar vi att skolan har en så aktuell version av operativsystemet som möjligt för att provplattformen ska fungera optimalt.

Aktiverat Javascript

En förutsättning kommer också att vara att Javascript är aktiverat i webbläsaren.

Internetuppkoppling

Internetuppkopplingen måste vara stabil och ha tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs, gymnasiekurs eller grupp med komvuxelever ska kunna genomföra proven eller bedömningsstöden samtidigt. Internetuppkopplingen måste också ha tillräcklig kapacitet för att annan verksamhet ska kunna pågå samtidigt.

Uppskattat behov av kapacitet i internetuppkopplingen

Skolverket rekommenderar en internetuppkoppling med en kapacitet på minst 500 kbit/s (nedladdning) och 100 kbit/s (uppladdning) per elev som genomför digitala nationella prov.

Det är viktigt att kunna öka kapaciteten på internetanslutningen när proven kommer att innehålla mer ljud- och filmmaterial längre fram.

Exempel på frågor att undersöka

 • Finns det tillräckligt med åtkomstpunkter för det trådlösa nätverket? Det är viktigt att alla kan ansluta sig trådlöst utan problem i de lokaler där proven ska genomföras.
 • Går det att nå det lokala nätverket från alla delar av lokalerna där digitala nationella prov ska genomföras?
 • Förekommer det störningar i nätverket? Undersök om användarna upplever störningar i nätverket idag.
 • Finns det säkerhetsfunktioner, övervakning och åtkomstkontroll i nätverket så att otillåtna enheter inte ges åtkomst till nätverket?

Tekniskt verifieringstest – internetkapacitet

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida