Tekniskt verifieringstest – digitala enheter

Det finns flera tekniska förutsättningar som huvudmän behöver ha på plats när de nationella proven digitaliseras, bland annat digitala enheter på skolenheten. Dessa behöver uppfylla Skolverkets riktlinjer.

De nationella proven ska genomföras på en dator eller annan digital enhet samt med tangentbord och hörlurar som tillhandahålls på skolenheten eller i annan lokal där provet genomförs.

Se till att det finns tillräckligt många digitala enheter så att alla elever i en årskurs, en gymnasiekurs eller en grupp av komvuxelever kan genomföra proven samtidigt.

För att ta reda på om skolans digitala enheterna uppfyller Skolverkets riktlinjer kan du genomföra ett verifieringstest. Testet är utformat så att ni kan genomföra det på egen hand, valfritt antal gånger. Ni behöver inte kontakta Skolverket i förväg eller efter genomfört test. Skolverket samlar inte in testets resultat eller annan statistik.

Testets syfte och målgrupp

Syftet med testet är att hjälpa huvudman och skolenhet att verifiera att de digitala enheterna som ska användas för digitala nationella prov och bedömningsstöd uppfyller Skolverkets riktlinjer.

Målgruppen för testet är it-tekniker eller motsvarande hos huvudman och skolenhet.

Avgränsningar

Testet verifierar inte att användare kan logga in i Skolverkets provtjänst. Testet verifierar inte heller om ni har uppnått en säker provmiljö, såsom nedlåsning av webbläsare.

Vidare behöver ni säkerställa att skärmstorlek uppfyller Skolverkets riktlinjer samt att hörlurar och eventuella externa tangentbord finns tillgängliga.

Förkrav

Testet förutsätter att du har en digital enhet som motsvarar de enheter som ska användas av elever och personal vid genomförandet av de nationella proven och betygstödjande bedömningsstöden.

Digitala enheter, nätverk och internetanslutning

Utförande

Testet utförs på digitala enheter som ska användas vid genomförande av digitala nationella prov och bedömningsstöd.

  1. Klicka på "Kontrollera denna enhet" nedan.
  2. En resultatsida visas.
  3. Gå igenom resultatsidan och verifiera att de olika kontrollerna är godkända.

Notera: Beroende på operativsystem och skalningsfaktor kan den verkliga upplösningen vara högre än den uppmätta upplösningen. På enheter där man kan ändra skalningsfaktor delas den verkliga upplösningen med skalningsfaktorn när upplösningen redovisas i testresultatet. För enheter med Apple iOS kommer testet inte åt att mäta den verkliga upplösningen, men exempelvis uppfyller samtliga Apples Ipad-modeller nyare än 2012 Skolverkets riktlinjer vad gäller upplösning, även om resultatet av testet visar annorlunda.

Kontakta Skolverket

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss på Skolverket

Senast uppdaterad 12 januari 2024