Tekniskt verifieringstest – internetkapacitet

Det finns flera tekniska förutsättningar som huvudmän kommer behöva ha på plats när nationella proven digitaliseras, bland annat internetuppkoppling med tillräcklig kapacitet.

Skolornas internetuppkoppling kommer behöva ha tillräcklig prestanda för att alla elever i en årskurs, gymnasiekurs eller grupp av komvuxelever ska kunna genomföra de digitala proven på ett likvärdigt sätt, samtidigt som ordinarie verksamhet pågår.

För att skolor och huvudmän ska kunna mäta internetuppkopplingens kapacitet har Skolverket har tagit fram ett verifieringstest. Testet är utformat så att ni kan genomföra det på egen hand, valfritt antal gånger. Ni behöver inte kontakta Skolverket i förväg eller efter genomfört test. Skolverket samlar inte in testets resultat eller annan statistik.

Testets syfte och målgrupp

Syftet med testet är att hjälpa skolor och huvudmän att mäta och verifiera internetkapaciteten gentemot de rekommendationer som Skolverket tagit fram för digitala nationella prov och betygstödjande bedömningsstöd.

Målgruppen för testet är it-tekniker eller motsvarande hos huvudmän.

Avgränsningar

Testet mäter inte internetuppkopplingens stabilitet eller åtkomst till Skolverkets provtjänst. Det är enbart internetuppkopplingens kapacitet (bandbredden) som mäts.

Förkrav

 • Personal med grundläggande it-kunskap som agerar testledare och är ansvarig för genomförande av testet.
 • Personal och/eller elever i jämförbart antal med de elever som ska skriva prov som vid provtillfället assisterar vid testet.
 • En lokal liknande den provlokal där nationella prov eller bedömningsstöd ska skrivas.
 • Tillgång till digitala enheter enligt Skolverkets tekniska förutsättningar för att kunna genomföra digitala nationella prov för alla som deltar i testet.
 • Brandväggar eller andra skydd behöver tillåta protokollen ipv4, tcp, http/https. (Valfritt: Stöd för websockets).
 • En applikation för att belasta skolans internetuppkoppling, till exempel med strömmande media såsom UR Play.
 • En applikation för att mäta skolans internetuppkoppling under belastning, exempelvis Bredbandskollen.

Digitala enheter, nätverk och internetanslutning

Utförande

Testet utförs på digitala enheter i provlokalen.

 1. 1. Belasta skolans internetuppkoppling
 2. a) Öppna webbläsare eller app på de digitala enheter som ska användas av eleverna vid testet.
 3. b) Starta den valda applikationen (exempelvis UR Play för att strömma media) på alla digitala enheter som ingår i testet.
 4. 2. Mät internetuppkopplingens kapacitet vid belastning
 5. Det är viktigt att detta genomförs samtidigt som skolans internetuppkoppling belastas.
 6. a) Öppna en webbläsare eller app på den digitala enhet som ska användas av testledaren vid testet.
 7. b) Starta den valda applikationen som kan mäta internetuppkopplingens hastighet, exempelvis Bredbandskollen samtidigt som skolans internetuppkoppling belastas.
 8. c) Vänta tills testet är färdigt.
 9. d) Notera resultatet för nedladdning samt uppladdning.
 10. UR Play, Sveriges Utbildningsradio Länk till annan webbplats.
 11. Bredbandskollen, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.

Testresultat

Verifiera att testresultatet på testledarens enhet uppfyller Skolverkets rekommendationer avseende internetuppkopplingens kapacitet per elev som genomför digitala nationella prov eller bedömningsstöd.

Skolverkets rekommendationer

 • Nedladdningshastighet: Minst 500 kbit/s
 • Uppladdningshastighet: Minst 100 kbit/s

Om resultatet inte uppfyller Skolverkets rekommendationer behöver huvudmannen tillsammans med skolan utreda och vidta lämpliga åtgärder för att öka sin kapacitet på internetanslutningen.

Kontakta Skolverket

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Senast uppdaterad 15 februari 2024

Innehåll på denna sida