Nya digitala bedömningsstöd för årskurs 6

I slutet av april 2024 kommer det nya digitala betygsstödjande bedömningsstöd i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap för årskurs 6. Bedömningsstöden kommer att genomföras i Skolverkets provplattform.

En pojke sitter vid en skärm i ett klassrum.

Bedömningsstöden har formen av ett prov med två delprov och ger dig som lärare ett bra stöd inför att du ska sätta betyg.

De nationella bedömningsstöden är inte obligatoriska, men i övrigt är det samma förberedelser tekniskt och organisatoriskt för de skolor som vill genomföra digitala bedömningsstöd som för de skolor som ska genomföra digitala nationella prov.

Därför ska du genomföra bedömningsstöden

Det finns flera fördelar med att genomföra bedömningsstöden:

  • De stödjer en likvärdig och rättvis betygssättning.
  • De ger ett bra stöd för dig som lärare. Elevens poäng på proven summeras och översätts till ett provbetyg som du kan ta hänsyn till i betygssättningen.
  • De är ett bra sätt att bekanta er med Skolverkets provplattform inför de nationella proven i årskurs 6 våren 2025.

Bedömningsstöden genomförs i provplattformen

Eleverna kan genomföra proven i Skolverkets provplattform från och med den 29 april till och med den 24 maj 2024. Provplattformen stänger för underhåll under sommaren och öppnar till höstterminen 2024.

Så kan ni förbereda er

Det är viktigt att elever och lärare testar provplattformen och genomför demoprov innan bedömningsstöden ska genomföras i skarpt läge.

För att de digitala bedömningsstöden ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt behöver eleverna även ha digital kompetens. Det handlar till exempel om att eleverna ska vara vana vid att arbeta med den digitala enhet som ska användas vid provtillfället och kunna läsa och skriva digitala texter.

Det finns även en webbutbildning om hur provplattformen fungerar. Webbutbildningen riktar sig till skolpersonal. Det finns också en film om provmiljön och en manual för elever.

Demoprov och manual för elever

Webbutbildning om Skolverkets provplattform

Viktiga datum

24 januari: Demoproven publiceras.

4 mars: Skolans huvudman kan överföra användaruppgifter om de elever och den skolpersonal som ska genomföra bedömningsstöden i årskurs 6.

21 mars–24 maj: Alla skolor med årskurs 6 kan testa ett helt provgenomförande.

29 april–24 maj: Provperiod för bedömningsstöden.

Mitten av juni: Skolverkets provtjänst stänger för sommaren. Fram till dess är det möjligt för lärare att bedöma proven och komma åt resultat.

Filmer från vårt webbinarium den 8 januari

Den 8 januari 2024 sände vi ett webbinarium om de nya bedömningsstöden i årskurs 6. Webbinariet bestod av flera korta informationspass och möjlighet att ställa frågor. Här kan du titta på de filmer som visades under webbinariet. De fyra filmerna handlar om elevernas provmiljö, provplattformen, tekniken i klassrummet och om de fyra nya digitala bedömningsstöden.

Film: Elevernas provmiljö (tid 11:50 minuter)

Film: Skolverkets provplattform (tid 13:42 minuter)

Film: Teknik i klassrummet (tid 6:45 minuter)

Film: Betygstödjande bedömningsstöd i biologi, kemi, fysik och samhällskunskap för årskurs 6 (tid 6:17 minuter)

Senast uppdaterad 29 januari 2024

Innehåll på denna sida