Testa ett provgenomförande

Innan ni genomför digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd har ni möjlighet att testa ett provgenomförande. Det är frivilligt att göra testet men vi föreslår att ni gör detta för att kunna testa provflödet, från överföring av användaruppgifter till provgenomförandet.

Så kan ni använda övningsprovet

När ni har loggat in i Skolverkets provplattform kommer ni kunna tilldela eleverna ett prov som börjar med ordet ”övningsprov”, till exempel ”Övningsprov grundskolan”. Ett nytt övningsprov kommer publiceras varje termin och kan användas en gång per elev. Provet för höstterminen 2024 kommer att finnas tillgängligt från den 14 oktober 2024.

Övningsprovet innehåller några få automaträttade provuppgifter och tar cirka fem minuter att genomföra. Det tilldelas på samma sätt som ett bedömningsstöd eller nationellt prov. Övningsprovet innehåller frågor av generell karaktär utan koppling till ett specifikt ämne och genererar inte ett provresultat.

Skolor kan till exempel använda övningsprovet för att

  • testa att tilldela ett prov till elever
  • testa inloggning för eleverna till provplattformen
  • låta elever testa att genomföra och lämna in ett prov i provplattformen
  • låta skolpersonal testa att starta, övervaka och avsluta provgenomförandet i provplattformen.

Det finns även demoprov vilka syftar till att ge lärare och elever möjlighet att bekanta sig med provmiljön, skapa trygghet i provsituationen och visa hur provuppgifter i olika ämnen kan se ut. Inga elevlösningar kommer att sparas och demoprovet kan göras flera gånger. Det krävs ingen inloggning till demoproven.

Checklista för provledare

Den person som övervakar provgenomförandet i provplattformen och klassrummet kallas provledare och har behörigheten Provledare i provplattformen. Det finns en checklista som provledaren kan skriva ut och ha med vid provgenomförandet.

Checklistan är framtagen för de betygsstödjande bedömningsstöden i kemi, fysik, biologi och samhällskunskap för årskurs 6 men ni kan använda den även vid övningsprovet.

Checklista för provledare Pdf, 210 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsbrev till elever och vårdnadshavare om behandling av personuppgifter

Ni behöver informera eleverna och deras vårdnadshavare om behandlingen av personuppgifter vid test av provgenomförande.

Mer information om hur personuppgifter behandlas i provplattformen finns på sidan Så hanterar Skolverket personuppgifter.

Information till elever och vårdnadshavare: Personuppgiftsbehandling vid digitala betygsstödjande bedömningsstöd Pdf, 35 kB.

Så hanterar Skolverket personuppgifter

Senast uppdaterad 11 juni 2024

Innehåll på denna sida