Utveckla elevernas digitala kompetens

För att de digitala nationella proven betygsstödjande bedömningsstöden ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt är det viktigt att dina elever har tillräcklig digital kompetens.

Generell digital kompetens

Här följer några exempel på vilken generell digital kompetens som eleverna behöver.

Eleven behöver ha erfarenhet av och vara van vid att

  • arbeta med den digitala enhet som ska användas vid provtillfället, inklusive tillbehör såsom hörlurar. I de fall där prov genomförs på surfplattor ska eleven vara van vid att hantera ett externt tangentbord.
  • läsa digitala texter.
  • skriva digitala texter.
  • visa sina kunskaper digitalt.
  • använda digitala verktyg som stöd . Det kan vara ett individuellt stöd som eleven är van att använda såsom talsyntes, men det kan också vara ett stöd som används i vissa moment eller i vissa ämnen såsom en digital räknare.
  • ha kunskap om vikten av att följa regler för att minimera risken för fusk eller spridning av provmaterial. Det kan till exempel handla om att eleverna inte får ha tillgång till mobiltelefoner under provet och att provet genomförs i ett nedlåst läge.

Även du som lärare behöver vara van vid att använda digitala verktyg och lärresurser. Du behöver kunna hantera de digitala enheter som eleverna använder och som de kommer att använda vid provgenomförandet. Du behöver också kunna hantera vanliga tekniska problem som kan uppstå när man arbetar digitalt. Detta ger dig erfarenhet och trygghet inför digitaliseringen av de nationella proven.

Specifik digital kompetens

Både du som lärare och dina elever behöver ha kunskap om Skolverkets provplattform. Tre exempel på specifik digital kompetens är att kunna använda provmiljön, övervaka provgenomförandet digitalt och att kunna använda funktioner för bedömning.

Kunna använda provmiljön

Du som lärare och dina elever behöver bli vana vid att navigera i provmiljön. Ni behöver kunna använda generella funktioner såsom att bokmärka en uppgift och hantera menyer. Ni behöver även kunna använda ämnesspecifika funktioner, till exempel räknare, språktangentbord och ljudspelare. Eleven kan göra individuella inställningar såsom att ändra kontraster eller förstora texten.

Kunna övervaka provgenomförandet digitalt

Om du som lärare ska övervaka ett digitalt nationellt prov eller betygsstödjande bedömningsstöd behöver du kunna använda provledarvyn i provplattformen. Där kommer du bland annat att kontrollera att eleverna har startat provet, hantera eventuella avbrott samt säkerställa att eleverna har skickat in provet.

Kunna använda funktioner för bedömning

Ska du bedöma elevlösningar behöver du veta hur det går till i provplattformen. Många uppgifter automaträttas men det kommer fortfarande finnas uppgifter som ska bedömas av lärare.

Film: Vad behöver eleverna kunna? (tid 02:34 minuter)

Nathalie Sandstedt, undervisningsråd, berättar vilka förberedelser som krävs för att eleverna ska vara redo för att genomföra digitala nationella prov.

Senast uppdaterad 31 januari 2024

Innehåll på denna sida