Webbutbildning om Skolverkets provplattform

Nu finns en webbutbildning om Skolverkets provplattform. Du kan genomföra utbildningen själv eller tillsammans med kollegor.

Utbildningen är uppdelad i olika områden och innehåller bland annat information om provplattformen, instruktionsfilmer, manualer och scenarion. Vissa delar innehåller också interaktiva övningar där du själv klickar dig igenom ett moment. Utbildningen utgår från de roller och arbetsuppgifter som utförs i Skolverkets provplattform och du kan i utbildningen välja vilket eller vilka områden du tar del av.

Målgrupp

Webbutbildningen vänder sig till dig som kommer att utföra någon arbetsuppgift i Skolverket provplattform, till exempel administrera, övervaka provtillfälle, bedöma eller se resultat.

Innehåll

Utbildningen består av två delar “Administration” och “Genomföra och bedöma” som är uppdelade i mindre områden.

Del 1

Administration (1 timme):

 • Tilldela roller
 • Kontrollera och filtrera elever och undervisningsgrupper
 • Tilldela prov
 • Undanta elever från prov
 • Göra individuella anpassningar
 • Lägga till lokal
 • Se resultat

Del 2

 • Genomföra prov (50 minuter)
  - Förberedelser på provdagen
  - Övervaka provgenomförandet
 • Förbereda och följa upp bedömning (området publiceras i mars)
 • Bedöma elevlösningar (25 minuter)
 • Se resultat (5 minuter)

Skapa användarkonto

För att få tillgång till webbutbildningen om Skolverkets provplattform behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du via en länk som du får från din huvudman.

Huvudmannen behöver hämta länken i e-tjänsten Administration provtjänsten och kan därefter dela den inom organisationen.

Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten

Senast uppdaterad 12 januari 2024.