Frågor och svar

Kan läraren använda undantagsbestämmelsen vid bedömningen av provet?

Nej, undantagsbestämmelsen används bara vid betygssättningen.

Mer om undantagsbestämmelsen