Frågor och svar

Kan jag som har en förskollärarexamen använda denna kurs som ett första steg till behörighet att undervisa som lärare i svenska som andraspråk?

Nej, för det krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen.