Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk

Utveckla din förmåga att planera och genomföra formativ undervisning. Förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

 • Lärare i svenska som andraspråk

 • 7,5 högskolepoäng (hp) på kvartsfart

 • Distans via olika lärosäten

 • Ansökan har stängt

En vuxen person sitter framför datorn och arbetar. Personen tittar in i datorn och ler. Personen har hörlurar på sig.
Call to action

Ansökan för höstterminen 2021 har stängt

Information

Du kommer lära dig att

 • förstå olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning,
 • analysera och bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråkutveckling,
 • använda formativ bedömning för att stödja elevens andraspråkutveckling och för att utveckla din undervisning,
 • använda bedömningsstöd exempelvis Bygga svenska som verktyg för återkoppling till eleven och elevens vårdnadshavare.

Kursens innehåll

Generellt innehåll – bedömning

 • Bedömning utifrån olika aspekter: mikro/makro; samhälleligt /skolperspektiv samt interkulturellt perspektiv.
 • Summativ/formativ bedömning och undervisning.
 • Kollegialt bedömningsarbete.

Specifikt innehåll – bedömning av andraspråksutveckling

 • Utveckling och bedömning av receptiva och produktiva förmågor i ett andraspråk från nybörjarnivå till avancerad nivå relaterat till elevens ålder.
 • Teorier och modeller för bedömning av andraspråksutveckling och olika skalor för bedömning, till exempel styrdokumentens kunskapskrav i relation till stegen i Bygga svenska.
 • Bygga svenska som verktyg i den egna undervisningen.

Ladda ner ramkursplanPDF (pdf, 255 kB)

Läs mer om Bygga svenska

Distanskurs

Kurserna genomförs helt digitalt och på distans. Kursen omfattar fyra till fem träffar. Se information hos respektive lärosäte. Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på en webbplattform hos respektive lärosäte. Du utför praktiska övningar i din egen verksamhet.

Målgrupp

 • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning.

Förkunskapskrav

Lärarutbildning varav minst 30 hp svenska som andraspråk eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andraspråk.

Belöning

Därför ska du delta

Kursen ger dig en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling. Du får en verksamhetsnära kurs som ger dig verktyg i ditt dagliga arbete och möjlighet att relatera varje moment till din yrkesroll och praktik.

Senast uppdaterad 21 oktober 2021