Bygga svenska – ett stöd för att bedöma nyanlända elevers språkutveckling

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Bygga svenska är utformat för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

Tanken är att du använder materialet tillsammans med uppgifter och underlag från din egen undervisning. Men det finns också uppgifter som du kan använda i de olika stegen, bedömda elevexempel som konkretiserar prestationer på olika steg och filmer med beskrivningar av stegen.

Film: Få en introduktion till Bygga svenska

Film: Se hur två skolor har arbetat med bedömningsstödet Bygga svenska

Webbinarium 2017-09-06 om Bygga svenska

I vårt webbinarie som hölls i september 2017 berättar vi mer om hur du kan använda bedömningsstödet Bygga svenska.

Elevens språkutveckling i fem steg

Bedömningsstödet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg.

Kunskaper i svenska är viktiga för att eleven ska kunna ta till sig undervisningen i skolan och vara delaktig i samhället. En kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper i framför allt svenska är avgörande om du ska kunna utforma utbildningen efter de nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov.

Bygga svenska ger dig möjlighet att observera elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet får du syn på och kan utveckla din undervisning. Materialet är frivilligt och kan användas parallellt med våra andra bedömningsstöd.

Bygga svenska i årskurs 1-3

Ladda ner Bygga svenska i årskurs 1–3länk till annan webbplats

Du kan också beställa Bygga svenska i tryck format genom att fylla i och skicka beställningsblanketten nedan.

Beställ bedömningsstöd i tryckt formatPDF (pdf, 88 kB)

Bygga svenska i årskurs 4-6

Ladda ner Bygga svenska i årskurs 4–6länk till annan webbplats

Du kan också beställa Bygga svenska i tryck format genom att fylla i och skicka beställningsblanketten nedan.

Beställ bedömningsstöd i tryckt formatPDF (pdf, 88 kB)

Bygga svenska i årskurs 7-9 och i gymnasieskolans introduktionsprogram

Ladda ner Bygga svenska årskurs 7-9 och i gymnasieskolans introduktionsprogramlänk till annan webbplats

Du kan också beställa Bygga svenska i tryck format genom att fylla i och skicka beställningsblanketten nedan.

Beställ bedömningsstöd i tryckt formatPDF (pdf, 88 kB)