Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare

Materialet består av fristående webbtexter och ett antal filmer, samt en kunskapsöversikt. Använd materialet för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling.

en lärare och två studerande
Konkreta tips
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 21 juni 2023