Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare

Materialet består av fristående webbtexter och ett antal filmer, samt en kunskapsöversikt. Använd materialet för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling.

Konkreta tips
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 27 februari 2020