Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare

Materialet består av fristående webbtexter och ett 20-tal filmer, samt en kunskapsöversikt i bokform. Använd materialet för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling.

Senast uppdaterad 02 oktober 2019