Modersmålets roll i skriftspråksundervisning

Med hjälp av modersmålsstöd eller modersmålslärare kan vuxna elever enklare lära sig andraspråket svenska.

studerande på SFI
Konkreta tips

Modersmålets betydelse för läs- och skrivutveckling

Med hjälp av modersmålsstöd eller modersmålslärare kan elever kommunicera friare och sätta ord på det som han eller hon inte förstår. Med modersmålet som gemensamt språk kan eleven göra sig förstådd och samtala om sin lärprocess.​​​​​​​​​​​​​​

Modersmålets roll

Film: Att arbeta med modersmålsstöd (tid 03:02 minuter)

Modersmålsstöd kan öka elevernas förståelse av svenska språket. Här förklarar två sfi-lärare, varav den ena även fungerar som modersmålsstödjare, sitt samarbete.

Frågor att fundera över:

  • Vilka möjligheter till modersmålsstöd finns det i din verksamhet?
  • Hur kan ett bra samarbete mellan modersmålsstödjare och sfi-lärare se ut?

Att samarbeta modersmålslärare och SFI-lärare (tid 04:40 minuter)

Ta del av varför det är ”suveränt bra” att vara en modersmålsbaserad sfi-skola, där det arbetar nästan lika många modersmålslärare som sfi-lärare. Få inblick i lärarnas täta samarbete och vilken roll ömsesidigheten spelar när det gäller det pedagogiska ansvaret för elevernas lärande.

Frågor att fundera över:

  • Hur ser du på schemalagt samarbete mellan sfi-lärare och modersmålsstödjare?
  • Vilka fördelar kan ett kollegialt samarbete ha för eleverna?

Film: Att undervisa på modersmål och svenska (tid 03:27 minuter)

Det finns fördelar med ett utvecklat samarbete mellan sfi-lärare och modersmålslärare. Få kunskap om vikten av gemensam lektionsplanering och varför det är viktigt att eleverna har tillgång till samma text på svenska som på modersmålet. Ta del av lärares positiva erfarenheter kring en gemensam bedömning av elevernas skriftspråksutveckling.

Frågor att fundera över:

  • Hur kan ett bra samarbete mellan sfi-lärare och modersmålslärare se ut?
  • Inför vilka undervisningsmoment behöver dina elever modersmålsstöd?

Film: Elevperspektiv på modersmålsstöd (tid 04:01 minuter)

Två sfi-elever ger sitt eget perspektiv på det modersmålsstöd som de har fått under sfi-studierna. De berättar på vilket sätt de blivit hjälpta av att ha tillgång till kontinuerligt modersmålsstöd under sfi-utbildningen.

Frågor att fundera över:

  • Hur kan dina elevers förutsättningar förbättras med modersmålsstöd?
  • Vad tycker dina elever om modersmålsstöd?

Film: Att kombinera modersmålsstöd och digitala verktyg i undervisningen (tid 02:18 minuter)

Ta del av hur man kan kombinera modersmålsstöd och digitala verktyg i undervisningen. Stöd på modersmålet underlättar för elever utan skolbakgrund och datorvana att lära sig att skriva på dator – och samtidigt öka både sin språkliga och digitala kompetens.

Frågor att fundera över:

  • Vilka fördelar kan olika digitala verktyg ha för dina elevers skriftspråksutveckling?
  • Hur kan de digitala verktygen underlätta i din undervisning?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 28 februari 2024