Undervisning i numeracitet

Vuxna andraspråksinlärare behöver få tillfälle att lära sig grundläggande kunskaper i matematik. Undervisning i numeracitet kan stödja eleverna i olika situationer i vardagen. Genom undervisningen kan eleverna också få möjlighet att bli aktiva samhällsmedborgare.

en studerande på vuxenutbildning skriver på tavlan
Konkreta tips

Nyanlända vuxnas numeracitet

Till kollegialt stöd för lärare och lärarlag som arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund och undervisar matematik har Skolverket låtit forskare skriva en artikel om nyanlända vuxnas numeracitet. Artikeln ger en generell bild hur begreppet numeracitet kan förklaras och kopplas till bedömning och kartläggning. Den belyser också flerspråkig och multikulturell matematikundervisning samt hur verklighetsanknutna matematikuppgifter kan utformas.

Nyanlända vuxnas numeracitet Länk till annan webbplats.

Artikeln är framtagen av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet och medfinansierad av EU:s agenda för vuxnas lärande.

Basmatematik med språkhjälpare

Till stöd för undervisning i numeracitet har Skolverket översatt ett norskt material ”Basmatematikk med språkhjelpere” av Kompetanse Norge. Materialet består av en lärarhandledning och fem filmer som beskriver hur undervisningen av basmatematik kan planeras och genomföras. Målgruppen för undervisningen är vuxna elever med kort skolbakgrund från hemlandet. Med stöd av så kallade språkhjälpare får eleverna möjlighet att lära sig både matematik och språk.

Basmatematik med språkhjälpare Pdf, 928 kB.

Översättningen av materialet är framtagen med EU-medel inom ett pågående projekt finansierat av EU:s agenda för vuxnas lärande.

EU:s logo, medfinansierat av EU-programmet Erasmus plus

Film: Räknesätt (tid 02:20 min.)

Filmen "Tellemåter" visar hur elever i vuxenutbildning, både muntligt och skriftligt, utforskar och jämför den egna kunskapen om olika talsystem med det norska systemet. Detta sätt att fånga upp elevernas kunskap med stöd av lärare och språkhjälpare, används med fördel i början av temat ”Räknesätt”.

Film: Uttal (tid 04:29 min.)

Filmen "Uttale" visar på konkreta exempel hur lärare i vuxenutbildning kan arbeta med uttal av siffror och ordningstal i undervisning i numeracitet.

Film: Ord i matematik (tid 01:59 min.)

Filmen "Ord i matematik" tar upp ord och begrepp som relaterar till matematisk kunskap. Förutom räkneord och ordningstal har vi ord som kan knytas till tid, vikt och mängd, längd, storlek och form. I filmen visas exempel på en undervisningssituation där lärare arbetar med vuxna elever och klockan.

Film: Vardagsexempel – erbjudanden (tid 02:03 min.)

Filmen "Hverdagseksempel – tilbud" utgår ifrån de vuxna elevernas konkreta behov och belyser bland annat utmaningar i samband med olika erbjudanden och reklam. Vad betyder till exempel ”50 procent av halva priset” eller ”3 för 2”?

Film: Intervju med en språkhjälpare (tid 04:32 min.)

Filmen "Intervju med en språkhjelper" ger inblick i språkhjälparens arbetsuppgifter och varför det kan vara krävande för en person från Somalia att lära sig klockan på norska. Språkhjälpare arbetar med att stötta vuxna elever som får undervisning i numeracitet.

Senast uppdaterad 10 juli 2023