Frågor och svar

Finns det exempel från vuxenundervisning i materialet?

Nej, materialet bygger på insamlade elevexempel för barn och ungdomar men se gärna exempel om litteracitet för vuxna.

Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare