Att undervisa om hedersrelaterat våld och förtryck i vuxenutbildningen 7,5 hp

Det här är en högskolekurs på distans för dig som är yrkesverksam lärare inom kommunala vuxenutbildningen. Kursen ges i samarbete med Högskolan i Halmstad.

  • För yrkesverksamma lärare inom komvux

  • 7,5 högskolepoäng

  • Högskola, distans

  • Start september 2024, ansökan öppen från den 16 april

En flicka tittar ut genom ett fönster på ungdomar som spelar basket tillsammans.
Call to action
Information

För dig som är lärare på komvux

Kursen riktar sig till dig som är lärare inom kommunala vuxenutbildningen. För att delta behöver du vara yrkesverksam lärare. Kursen har ett begränsat antal platser, som fördelas i turordning till sökande med rätt behörighet.

Kursens upplägg

Kursen ges på kvartsfart under höstterminen 2024 och omfattar 7,5 hp. Det är en distanskurs som finns på högskolans digitala plattform. Kursen är indelad i tre moduler som examineras separat efter avslutat moment. Kurslitteraturen ingår.

Kursens innehåll

Kursen är verksamhetsnära och kommer att ge dig kunskaper för att utveckla undervisningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Den innehåller också moment som ger god beredskap för att hantera frågor och situationer som kan uppstå i och utanför klassrummet till följd av undervisning. Kursen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kursen omfattar bland annat

  • kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive pojkar och män i hedersförtryck samt hbtqi-perspektiv
  • förståelse för risker i samband med undervisningen, till exempel diskriminering, stigmatisering och relativisering
  • förståelse för undervisningens roll i skolans rättighetsfrämjande arbete och det förebyggande arbetet mot hedersförtryck.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteratur ingår och distribueras via Högskolan i Halmstad.

Belöning

Därför ska du delta

Läroplanerna för vuxenutbildningen anger att eleverna ska få kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Under kursen kommer du att

  • utveckla och fördjupa dina kunskaper i att undervisa elever om hedersrelaterat våld och förtryck
  • hantera frågor i undervisningen som kan upplevas som kontroversiella
  • utforma en undervisning som främjar individens fri- och rättigheter i ett sammanhang där elevgruppen kan innehålla både individer som lever under hedersförtryck och individer som upprätthåller hedersnormer.
Senast uppdaterad 24 april 2024