Digitala verktyg i naturvetenskap

Utveckla din kunskap om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen.

Två elever som arbetar med en bärbar dator i ett klassrum

Materialet finns på Lärportalen

Digitala verktyg i naturvetenskaplänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Därför ska ni delta

 • Ni får ökad kunskap om didaktiska perspektiv på användandet av digitala verktyg i verksamheten.
 • Ni får tips på hur ni kan använda digitala verkyg för att variera undervisningen, tydliggöra naturvetenskapliga fenomen och utveckla möjligheter till laboration.
 • Ni får diskutera vilka didaktiska utmaningar som uppkommer och hur dessa kan bemötas utifrån aktuell forskning.

Det här får ni

Modulen innehåller följande delar:

 1. Att analysera digital undervisning
 2. Virtuella laborationer
 3. Tillämpningar av virtual reality och augmented reality
 4. Naturvetenskapliga mätningar
 5. Att arbeta med stora databaser
 6. Beräkna ekologiska fotavtryck
 7. Stöd för formativa arbetssätt
 8. Digitalisering i naturvetenskap – en framåtblick

För vem

Denna modul vänder sig till er som undervisar i biologi, fysik, kemi eller naturkunskap på gymnasiet och högstadiet.

Hur

Modulen utgår från ett kollegialt lärande med stöd av filmer, ljudfiler, artiklar, aktiviteter och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras tillsammans och prövas i undervisningen.

Var

Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Omfattning

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Kontakt

digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 november 2019