Digitala verktyg i naturvetenskap

Utveckla din kunskap om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen.

 • För lärare i biologi, fysik, kemi eller naturkunskap

 • Totalt 16 veckors studier

 • Lärportalen, på arbetsplatsen

 • Fri start, fri fart

Två elever som arbetar med en bärbar dator i ett klassrum
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet finns fritt tillgängligt på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Digitala verktyg i naturvetenskap Länk till annan webbplats.

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information

För lärare i biologi, fysik, kemi eller naturkunskap

Denna modul vänder sig till er som undervisar i biologi, fysik, kemi eller naturkunskap på gymnasiet och högstadiet. Det krävs inga förkunskaper.

Modulen består av åtta delar

Modulen Digitala verktyg i naturvetenskap innehåller följande delar:

 1. Att analysera digital undervisning
 2. Virtuella laborationer
 3. Tillämpningar av virtual reality och augmented reality
 4. Naturvetenskapliga mätningar
 5. Att arbeta med stora databaser
 6. Beräkna ekologiska fotavtryck
 7. Stöd för formativa arbetssätt
 8. Digitalisering i naturvetenskap – en framåtblick

Studierna tar totalt 16 veckor

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Kollegialt lärande på skolan

Modulen utgår från ett kollegialt lärande med stöd av filmer, ljudfiler, artiklar, aktiviteter och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras tillsammans och prövas i undervisningen. Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Belöning

Därför ska ni delta

  • Ni får ökad kunskap om didaktiska perspektiv på användandet av digitala verktyg i verksamheten.
  • Ni får tips på hur ni kan använda digitala verktyg för att variera undervisningen, tydliggöra naturvetenskapliga fenomen och utveckla möjligheter till laboration.
  • Ni får diskutera vilka didaktiska utmaningar som uppkommer och hur dessa kan bemötas utifrån aktuell forskning.
  Ansvar

  Rektor och huvudman skapar förutsättningarna

  Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för det kollegiala lärandet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

  Forskning och fördjupning

  Kontakt

  Vill du veta mer, kontakta oss:

  E-post till digitalisering@skolverket.se

  Senast uppdaterad 20 juni 2023