Digitalt berättande

Genom kollegialt lärande får ni som är lärare ökad kunskap i hur ni tillsammans med era elever kan arbeta med digitalt berättande med film, ljud, bild och digital text för att utveckla undervisningen. Ni får också veta mer om hur publika arbetssätt kan motivera eleverna och förstärka lärandet.

 • För lärare i grund- och gymnasieskola

 • Totalt 16 veckors studier

 • Lärportalen, på arbetsplatsen

 • Fri start, fri fart

Två elever i lågstadiet som arbetar med en surfplatta i ett klassrum
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet finns fritt tillgängligt på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Modulen om digitalt berättande på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information
Belöning

Därför ska ni delta

 • Ni får ökad kunskap kring hur ni kan använda digitala verktyg för att stödja lärande.
 • Ni lär er mer om publika arbetssätt.
 • Ni får kunskap om hur ni kan använda nätet i undervisningen, både för ert eget och elevernas lärande.
Ansvar

Rektor och huvudman skapar förutsättningarna

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för det kollegiala lärandet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta oss:

E-post till digitalisering@skolverket.se

 

Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Stöd i arbete

  Skolans digitalisering

  Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning.

 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Kurser och utbildningar

  Säker användning av nätet

  I den här kollegiala utbildningen får ni fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor om säkerhet och integritet tillsammans med era elever.