Digitalt berättande

Genom kollegialt lärande får ni som är lärare ökad kunskap i hur ni tillsammans med era elever kan arbeta med digitalt berättande med film, ljud, bild och digital text för att utveckla undervisningen. Ni får också veta mer om hur publika arbetssätt kan motivera eleverna och förstärka lärandet.

 • För lärare i grund- och gymnasieskola

 • Totalt 16 veckors studier

 • Lärportalen, på arbetsplatsen

 • Fri start, fri fart

Två elever i lågstadiet som arbetar med en surfplatta i ett klassrum
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet finns fritt tillgängligt på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Modulen om digitalt berättande på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information

För lärare i grund- och gymnasieskola

Materialet är utformat för lärare i grund- och gymnasieskola men det är fritt för alla att del av det. Inga förkunskaper krävs.

Öka dina kunskaper om digitalt berättande i undervisning

I den här modulbaserade kompetensutvecklingen arbetar ni tillsammans i kollegiet med att utveckla er kunskap om hur undervisningen kan utformas på ett varierat sätt med digitalt, kreativt skapande. Den här modulen är tänkt för er som vill vidareutveckla er digitala didaktik.

I arbetet med modulen kommer ni att få du inblick ni tillsammans med era elever kan arbeta med digitalt berättande inom olika medier såsom film, ljud och bild. Modulen tar också upp hur publika arbetssätt kan utveckla din undervisning och ni kommer att få kunskap om hur ni kan utvidga ert kollegium genom att ta aktiv del i olika forum på nätet. De avslutande delarna av modulen handlar om hur digitaliseringen av undervisningen också påverkar och skapar nya möjligheter för bedömningsarbetet.

Modulen syftar till att ni som lärare ska fördjupa er förståelse för och förtrogenhet att utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Till exempel kommer ni att få planera och utföra en aktivitet med eleverna där den digitala berättelsen står i fokus.

Studierna tar totalt 16 veckor

Modulen består av åtta delar. Varje del beräknas ta cirka 60 minuter i enskild förberedelsetid samt cirka 120-180 minuter för gemensamt arbete och diskussion. Rekommenderad tidsåtgång är 16 veckor totalt.

Kollegialt lärande på skolan

Modulen utgår från ett kollegialt lärande med stöd av webbaserat material bestående av filmer, ljudfiler, artiklar, aktiviteter och reflektionsfrågor. Aktiviteterna planeras kollegialt och prövas därefter i den egna verksamheten. Arbetet äger rum lokalt på skolorna.

Läs mer om modellen på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Belöning

Därför ska ni delta

 • Ni får ökad kunskap kring hur ni kan använda digitala verktyg för att stödja lärande.
 • Ni lär er mer om publika arbetssätt.
 • Ni får kunskap om hur ni kan använda nätet i undervisningen, både för ert eget och elevernas lärande.
Ansvar

Rektor och huvudman skapar förutsättningarna

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för det kollegiala lärandet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta oss:

E-post till digitalisering@skolverket.se

 

Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Stöd i arbete

  Skolans digitalisering

  Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning.

 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Kurser och utbildningar

  Säker användning av nätet

  I den här kollegiala utbildningen får ni fördjupa er i hur ni kan hantera och diskutera frågor om säkerhet och integritet tillsammans med era elever.