Skolans digitalisering

Vi har i uppdrag att se till att hela skolväsendet ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Här kan du läsa mer om vårt arbete och hitta stöd kring hur du kan arbeta med digitalisering i skolan.

Digital kompetens i olika skolformer

Vad säger styrdokumenten?

Digitala nationella prov

  • Digitala nationella prov

    Tekniska förutsättningar

  • Digitala nationella prov

    Övergripande information