Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Skolverket har i uppdrag att se till att hela skolväsendet ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Här kan du läsa mer om vårt arbete och hitta stöd kring hur du kan arbeta med digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Digital kompetens i olika skolformer

Vad säger styrdokumenten?

Digitala nationella prov

  • Digitala nationella prov

    Ta en titt i provtjänsten

  • Digitala nationella prov

    Tekniska förutsättningar

  • Digitala nationella prov

    Nu blir nationella prov digitala