Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Skolverket har i uppdrag att se till att hela skolväsendet ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Här kan du läsa mer om vårt arbete och hitta stöd kring hur du kan arbeta med digitaliseringens möjligheter och utmaningar.