Digitalisering

Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning.

Så arbetar vi med skolans digitalisering

Stöd i arbetet

Kompetensutveckling