Prioriterade områden

Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att skolan ska förbättras. Syftet är att hitta konkreta åtgärder som kan stärka kvaliteten i skolan.