Prioriterade områden

En del av vår interna styrning är prioriterade områden och mål. De utgår från vårt uppdrag och våra tre ansvarsområden; skolväsendet, myndigheten och uppdragsgivaren.