Lärarförsörjningen

Om 15 år saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare. Här finns statsbidrag, kompetensutveckling och annat stöd som du kan använda för att hantera lärarbristen lokalt.