Lärarförsörjningen

Det kommer vara fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare fram till 2035. Här finns statsbidrag, kompetensutveckling och annat stöd som du kan använda för att hantera lärarbristen lokalt.