Lärarlyftets kurser för lärare

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Regeringen har föreslagit att Lärarlyftet ska förlängas. Så fort det kommer ett beslut informerar vi här på vår hemsida. Inga kurser startar våren 2020.

Lärare studerar utomhus

Ansökan

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via www.antagning.se. Utbudet denna ansökningsomgång fokuserar på kurser för ämnesbehörighet i årskurs 1-3 och 4-6.

Säkra din behörighet

Med våra kurser och utbildningar läser du in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande, och
  • redan undervisa i ett ämne som du saknar behörighet för.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Anställda lärare utan lärarexamen kan under vissa omständigheter läsa kurser i svenska som andraspråk (sva).

Läs mer om villkor för deltagande

Målgrupp SvA-kurs inom Lärarlyftet mot åk 1-3:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Målgrupp SvA-kurs inom Lärarlyftet mot åk 4-6:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Målgrupp för SvA-kurs inom Lärarlyftet mot vuxenutbildningen/sfi:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Läs mer i förordningen 2016:709länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp för varje kurs

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. Läs därför noggrant om vad som gäller dig utifrån din examen:

  • Kurser för dig som undervisar i årskurs 1–3 i grundskolan. Då ska du ha en lärarexamen som är avsedd för minst årskurs 1–3.
  • Kurser för dig som undervisar i årskurs 4–6 i grundskolan. Då krävs en lärarexamen som omfattar minst årskurs 4–6 eller 7–9.
  • Kurser för dig som undervisar i årskurs 7–9 i grundskolan och gymnasieskolan. Då krävs en lärarexamen. Årskursinriktningen saknar betydelse.

Engelska

Hem- och konsumentkunskap

Idrott och hälsa

Matematik

Musik

NO/Teknik

SO

Svenska

Svenska som andraspråk

Teknik

Förkunskapskrav

För att vi ska kunna utfärda ytterligare behörighet efter att du har gått klart en kurs inom Lärarlyftet måste du också sammanlagt ha de högskolepoäng som krävs för behörighet i ämnet. Du måste därför innan du gör din ansökan kontrollera så att du har tillräckligt många högskolepoäng med dig i bagaget. Lång erfarenhet i ämnet kan inte ligga till grund för att påbörja en kurs där särskilda förkunskaper i form av poäng i ämnet krävs. Förkunskapskravet måste vara uppfyllt.

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer efter att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Du hittar information om vilka kurser det handlar om på respektive lärosätes hemsida i anslutning till annan information om Lärarlyftet.

Även Waldorflärare får delta

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan läsa ämneskurser. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännandeblankett LärarlyftetWord (word, 30 kB)

Huvudmannens godkännande Waldorf LärarlyftetWord (word, 34 kB)

Den kan du scanna in och bifoga elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in den separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Statsbidraget ska stödja dina studier

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångrika.

Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det är viktigt att föra en dialog. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Det finns två sätt för huvudmannen att finansiera dina studier.

Statsbidrag med 80% av lönen när du läser sva eller sfi kurser

Statsbidrag för antalet högskolepoäng du går

Kurser i sva och sfi utanför Lärarlyftet

Det finns även möjlighet att läsa reguljära kurser i svenska som andraspråk (sva) och svenska för invandrare (sfi) med statsbidrag. Läs mer:

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi

Senast uppdaterad 18 september 2019