Lärarlyftets kurser för lärare

Öka din behörighet genom lärarlyftet och förbättra din ämneskunskap. Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka kurserna. Du behöver inte undervisa i det ämne du vill studera. Det finns platser kvar för vårterminen 2023!

 • För lärare

 • Behörighetsgivande kurser

 • Högskola/universitet, distans

 • Statsbidrag finns att söka

Lärare studerar utomhus
Call to action

Öppet för sen ansökan

På antagning.se ser du vilka kurser som har öppet för sen ansökan.

Ansök på www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se kurskatalog Länk till annan webbplats.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Ladda ner Blanketten Huvudmannens godkännande för lärare Pdf, 218 kB.

Ladda ner Blanketten Huvudmannens godkännande - waldorfpedagogisk inriktning Pdf, 194 kB.

Information

Öka din behörighet

Med våra kurser läser du in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

 • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
 • vara anställd som lärare inom skolväsendet förutom i förskolan och fritidshemmet, av staten, en kommun eller enskild huvudman och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Anställda lärare utan lärarexamen kan under vissa omständigheter läsa kurser i svenska som andraspråk (sva).

För frågor som berör studie- och yrkesvägledning inför val av kurs inom Lärarlyftet, var vänlig vänd dig till det universitet eller högskola där du vill studera.

Målgrupp Sva-kurs inom Lärarlyftet mot åk 1-3:

För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen eller att deltagare ska vara obehörig. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Målgrupp Sva-kurs inom Lärarlyftet mot åk 4-6:

För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen eller att deltagare ska vara obehörig. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Målgrupp Sva-kurs inom Lärarlyftet mot vuxenutbildningen/sfi:

För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen eller att deltagare ska vara obehörig. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Läs mer i förordningen 2016:709 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp för varje kurs

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. Läs därför noggrant om vad som gäller dig utifrån din examen:

 • Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
 • Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
 • Kurser med inriktning årskurs 7-9: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
 • Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet.
 • Kurser i svenska som andraspråk för undervisning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och saknar 30 hp i svenska som andraspråk.

Även Waldorflärare får delta

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan läsa ämneskurser. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen.

Om fritidspedagogers möjlighet att delta

Det finns inte längre några kurser inom Lärarlyftet som är specifikt framtagna för fritidspedagoger eller motsvarande. Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas numera av lärarbegreppet och kan därför delta i vissa av Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

Lista på startade kurser eller kurser som ska starta

Ladda ner lista med kurser som startar våren 2023 Excel, 18 kB.

Ladda ner lista med kurser som startade hösten 2022 Excel, 22 kB.

Ladda ner lista med kurser som startade hösten 2021 Excel, 21 kB.

Kurskatalog vårterminen 2023

Belöning

Därför ska du delta

 • Läs in den behörighet du behöver.
 • Bli tryggare i din yrkesroll, höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter.
 • Höj dina elevers resultat.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande efter att du antagits till en kurs. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångsrika.

Det finns två sätt för huvudmannen att finansiera dina studier.

Statsbidrag med 80 % av lönen när du läser sva eller sfi kurser Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för antal högskolepoäng du läser Länk till annan webbplats.

Information om statsbidrag 2023 publiceras senare.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 09 december 2022