Lärarlyftets kurser för lärare

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter.

 • För lärare

 • Behörighetsgivande kurser

 • Högskola/universitet, distans

 • Statsbidrag finns att söka

Lärare studerar utomhus
Call to action

Ansök mellan 15 april och 15 maj

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via webbplatsen antagning.se.

Ansök på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in blanketten separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Huvudmannens godkännandeblankett LärarlyftetPDF (pdf, 184 kB)

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet för WaldorflärarePDF (pdf, 151 kB)

Information

Öka din behörighet

Med våra kurser läser du in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

 • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
 • vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Anställda lärare utan lärarexamen kan under vissa omständigheter läsa kurser i svenska som andraspråk (sva).

Läs mer om villkor för deltagande

Målgrupp SvA-kurs inom Lärarlyftet mot åk 1-3:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Målgrupp SvA-kurs inom Lärarlyftet mot åk 4-6:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Målgrupp för SvA-kurs inom Lärarlyftet mot vuxenutbildningen/sfi:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Läs mer i förordningen 2016:709länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp SvA-kurs inom Lärarlyftet mot åk 1-3:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Målgrupp SvA-kurs inom Lärarlyftet mot åk 4-6:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Målgrupp för SvA-kurs inom Lärarlyftet mot vuxenutbildningen/sfi:

Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, att deltagare ska vara obehörig eller undervisa i aktuellt ämne. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709

Läs mer i förordningen 2016:709länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp för varje kurs

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. Läs därför noggrant om vad som gäller dig utifrån din examen:

 • Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
 • Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
 • Kurser med inriktning årskurs 7-9: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
 • Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet.
 • Kurser i sfi, svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 högskolepoäng svenska som andraspråk.

Även Waldorflärare får delta

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan läsa ämneskurser. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen.

Kurskatalog publiceras den 15 april

Ta del av en lista över kursernaExcel (excel, 18 kB)

 

Engelska

Hem- och konsumentkunskap

Idrott och hälsa

Matematik

Musik

NO/Teknik

SO

Svenska

Svenska som andraspråk

Teknik

Belöning

Därför ska du delta

 • Läs in den behörighet du behöver.
 • Bli tryggare i din yrkesroll, höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter.
 • Höj dina elevers resultat.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer efter att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Du hittar information om vilka kurser det handlar om på respektive lärosätes hemsida i anslutning till annan information om Lärarlyftet.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångsrika.

Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det är viktigt att föra en dialog. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Det finns två sätt för huvudmannen att finansiera dina studier.

Statsbidrag med 80 % av lönen när du läser sva eller sfi kurser

Statsbidrag för antal högskolepoäng

Forskning och fördjupning

Kurser i sva och sfi utanför Lärarlyftet

Det finns även möjlighet att läsa reguljära kurser i svenska som andraspråk (sva) och svenska för invandrare (sfi) med statsbidrag. Läs mer:

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi

Senast uppdaterad 01 april 2020