Lärarlyftets kurser för lärare

Utöka din behörighet genom lärarlyftet och förbättra din ämneskunskap. Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka kurserna. Du behöver inte undervisa i det ämne du vill studera. Öppet för sen ansökan.

 • För lärare

 • Behörighetsgivande kurser

 • Högskola/universitet, distans

 • Statsbidrag finns att söka

Lärare studerar utomhus
Call to action

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Huvudmannens godkännande Pdf, 112 kB.

Huvudmannens godkännande, Waldorf Pdf, 111 kB.

Information

Utöka din behörighet

Med våra kurser läser du in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, utvecklar din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

 • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
 • vara anställd som lärare inom skolväsendet, av staten, en kommun eller enskild huvudman och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Behörighetsförordningens bestämmelser angående behörighet i svenska som andraspråk i åk 1-3 och 4-6 har ändrats.

Lärare som redan är behöriga att undervisa i svenska i åk 1-3 och 4-6 och som också vill bli behöriga i svenska som andraspråk, behöver endast fullgöra 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk, i stället för 30 högskolepoäng. Därför erbjuds inom Lärarlyftet två typer av kurser i svenska som andraspråk för behörighet i åk 1-3 och 4-6:  30 högskolepoäng samt 15 högskolepoäng.

Anställda lärare utan lärarexamen kan dessutom läsa kurser i svenska som andraspråk (SvA) enbart för att öka sin kunskap inom ämnet.

För frågor som berör studie- och yrkesvägledning inför val av kurs inom Lärarlyftet, var vänlig vänd dig till det universitet eller högskola där du vill studera.

Målgrupp för varje kurs

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. Läs därför noggrant om vad som gäller dig utifrån din examen:

 • Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
 • Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
 • Kurser med inriktning årskurs 7-9: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
 • Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet.
 • Kurser i svenska som andraspråk för undervisning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och saknar 30 hp i svenska som andraspråk.

Även Waldorflärare får delta

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan läsa ämneskurser. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen.

Om fritidspedagogers möjlighet att delta

Det finns inte längre några kurser inom Lärarlyftet som är specifikt framtagna för fritidspedagoger eller motsvarande. Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas numera av lärarbegreppet och kan därför delta i vissa av Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

Kurskatalog höstterminen 2024

På antagning.se ser du vilka kurser som är öppna för sen ansökan.

Åk 1-3

Göteborgs universitet, svenska som andraspråk för lärare, 15 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Göteborgs universitet, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Högskolan Väst, svenska som andraspråk för lärare, 15 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Högskolan Väst, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Malmö universitet, svenska som andraspråk för lärare, 15 högskolepoäng (campus/distans) Länk till annan webbplats.

Åk 4-6

Göteborgs universitet, svenska som andraspråk för lärare, 15 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Göteborgs universitet, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Högskolan Väst, svenska som andraspråk för lärare, 15 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Högskolan Väst, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Karlstads universitet, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (campus/distans) Länk till annan webbplats.

Malmö universitet, svenska som andraspråk för lärare, 15 högskolepoäng (campus/distans) Länk till annan webbplats.

Malmö universitet, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (campus/distans) Länk till annan webbplats.

Karlstads universitet, svenska som andraspråk för lärare, 15 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Åk 7-9

Högskolan Väst, svenska som andraspråk för lärare, 45 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Linköpings universitet, svenska som andraspråk för lärare, 45 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Malmö universitet, svenska som andraspråk för lärare, 45 högskolepoäng (campus/distans) Länk till annan webbplats.

Mälardalens universitet, svenska som andraspråk för lärare, 45 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Kommunala vuxenutbildningen och SFI

Linnéuniversitet, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

SFI

Högskolan Väst, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Lunds universitet, svenska som andraspråk för lärare, 30 högskolepoäng (distans) Länk till annan webbplats.

Belöning

Därför ska du delta

 • Läs in den behörighet du behöver.
 • Bli tryggare i din yrkesroll, utveckla din kompetens och öka dina karriärmöjligheter.
 • Höj dina elevers resultat.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande efter att du antagits till en kurs. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att din huvudman stimulerar och underlättar ditt deltagande i Lärarlyftet. Huvudmannen kan söka statsbidrag för att ha möjlighet att göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångsrika.

Det är möjligt för huvudmannen att välja mellan två olika ersättningsmodeller vid ansökan om statsbidrag för lärare och förskollärare som deltar i uppdragsutbildningar inom Lärarlyftet. Det går att välja mellan en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng läraren eller förskolläraren läser per termin.

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2024

Forskning och fördjupning

Lista på startade kurser eller kurser som ska starta

Senast uppdaterad 16 april 2024