Lärarlyftets speciallärarutbildning

Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Sen ansökan till höstterminen 2021 är öppen.

  • För lärare och förskollärare

  • Behörighetsgivande kurser

  • Universitet/högskola, distans

  • Statsbidrag finns att söka

Call to action

Sen ansökan till höstterminen 2021 är öppen

Du ansöker själv till Lärarlyftets utbildningar via webbplatsen antagning.se. På sidan ser du också vilka kurser som är öppna för sen ansökan.

Ansök på www.antagning.selänk till annan webbplats

Se kurskatalogenlänk till annan webbplats

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Ladda ner huvudmannens godkännande för speciallärarutbildningen inom LärarlyftetPDF (pdf, 105 kB)

Kurser hösten 2021

Specialisering mot matematikutveckling

Information

Villkor för deltagande

För att få delta ska du vara anställd som lärare inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Specialisering mot matematikutveckling

För att antas till specialiseringen matematikutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet matematik. Om din examen inte omfattar ämnet matematik krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik,  eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

Äldre examen och behörighet till särskola och motsvarande

Personer som har en äldre motsvarighet till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan delta om deras examen kan ligga till grund för avsedd behörighet enligt behörighetsförordningen.

Genom studierna kan du få behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan dock inte få behörighet att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

Ditt deltagande i utbildningen ska leda till en speciallärarexamen mot någon av de specialiseringar vi erbjuder. Genom en valideringsprocess som sker i början av den första terminen kommer du få möjlighet att eventuellt tillgodoräkna dig tidigare studier och/eller yrkeserfarenhet. På så sätt kan din väg till behörighet bli kortare.

Belöning

Du får behörighet efter vald specialisering

Beroende på vilken specialisering du läser faller olika behörigheter ut. Det styrs av behörighetsförordningen.

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärarelänk till annan webbplats

Deltagandet kan leda till behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan även bli behörig att som speciallärare undervisa inom särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och/eller alternativa skolformer.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångsrika.

Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Det finns två sätt för huvudmannen att finansiera dina studier.

Statsbidrag med 80% av lönen

Statsbidrag för antalet högskolepoäng du läser

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 31 maj 2021