Lärarlyftets speciallärarutbildning

Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Platser kvar på flera utbildningar!

  • För lärare och förskollärare

  • Behörighetsgivande kurser

  • Universitet/högskola, distans

  • Statsbidrag finns att söka

Call to action

Ansök - platser kvar på många utbildningar!

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via webbplatsen antagning.se.

Specialisering mot matematikutveckling

Högskolan Kristianstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linköpings universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linnéuniversitetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Malmö universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mälardalens högskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialisering mot dövhet eller hörselskada

Stockholms universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Högskolan Kristianstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linköpings universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linnéuniversitetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Malmö universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mälardalens högskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialisering mot utvecklingsstörning

Högskolan Kristianstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karlstad universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linköpings universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linnéuniversitetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mälardalens högskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in blanketten separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftets speciallärarutbildningPDF (pdf, 103 kB)

Sista dag att komplettera anmälan med huvudmannens godkännandeblankett, och eventuella andra meriter såsom examensintyg, är 15 maj.

Information

Specialiseringar som erbjuds

  • Specialisering mot matematikutveckling
  • Specialisering mot dövhet eller hörselskada
  • Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
  • specialisering mot synskada
  • Specialisering mot utvecklingsstörning

Villkor för deltagande

För att få delta ska du vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

Specialisering mot matematikutveckling

För att antas till specialiseringen matematikutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet matematik. Om din examen inte omfattar ämnet matematik krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Äldre examen och behörighet till särskola och motsvarande

Personer som har en äldre motsvarighet till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan delta om deras examen kan ligga till grund för avsedd behörighet enligt behörighetsförordningen.

Genom studierna kan du få behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan dock inte få behörighet att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

Ditt deltagande i utbildningen ska leda till en speciallärarexamen mot någon av de specialiseringar vi erbjuder. Genom en valideringsprocess som sker i början av den första terminen kommer du få möjlighet att eventuellt tillgodoräkna dig tidigare studier och/eller yrkeserfarenhet. På så sätt kan din väg till behörighet bli kortare.

Belöning

Du får behörighet efter vald specialisering

Beroende på vilken specialisering du läser faller olika behörigheter ut. Det styrs av behörighetsförordningen.

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärarelänk till annan webbplats

Deltagandet kan leda till behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan även bli behörig att som speciallärare undervisa inom särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och/eller alternativa skolformer.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångsrika.

Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det är viktigt att föra en dialog. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Det finns två sätt för huvudmannen att finansiera dina studier.

Statsbidrag med 80% av lönen

Statsbidrag för antalet högskolepoäng du går

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 12 juni 2020