Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Du som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga mentorsutbildningen. Den förbereder dig inför uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.

 • Läsåret 22/23

 • 7,5 hp på avancerad nivå

 • Flera lärosäten

 • Helt på distans

Call to action

Anmälan till Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Nästa omgång av Mentorsutbildningen startar hösten 2022. Anmälan stängde 25 april.

Bra att känna till när du ska göra din ansökan

När du antagits till utbildningen placerar Skolverket dig på ett lärosäte baserat på vilken lärarkategori du tillhör enligt kategorierna nedan. Du kan alltså inte själv välja lärosäte.

När du gör din ansökan ska du bifoga ett intyg som ska vara underskrivet av både rektorn och dig själv. Där intygas att:

 • du är legitimerad lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem
 • du har minst 6 års erfarenhet i yrket
 • att du uppfyller kravet på yrkesskicklighet
 • att du ges förutsättningar att ostört delta i utbildningsträffarna.

Intyg av sökande och rektor (Word, 38 kB) Word, 36 kB. (Word, 36 kB)

Du kan inte ansöka till utbildningen utan att bifoga ett underskrivet intyg. Du ansvarar själv för att din anmälan är korrekt och fullständig.

Information

För legitimerade, erfarna och skickliga lärare

Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod förbereder dig för uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.

Utbildningen riktar sig till dig som är en legitimerad, erfaren och skicklig lärare eller förskollärare som arbetar i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola eller specialskola
 • gymnasieskola eller gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • fritidshem.

Krav på behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du:

 • vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
 • ha minst sex års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem.

Urval av deltagare

Om det blir fler sökande än det finns platser tillämpas principen först till kvarn.

Upplägg och lärosäten

Utbildningen startar höstterminen 2022 och slutar våren 2023. Exakta datum meddelas i samband med antagningen. Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå. Utbildningen omfattar 4–8 träffar som vanligtvis äger rum på eftermiddagarna. Utbildningen ges helt på distans.

Lärosäten som anordnar utbildningen

Följande lärosäten anordnar utbildningen. Observera att du inte kan välja ett specifikt lärosäte när du gör din ansökan.

Högskolan i Gävle  Länk till annan webbplats.(anmälan stängd)

Linnéuniversitetet  Länk till annan webbplats.(anmälan stängd)

Malmö universitet  Länk till annan webbplats.(anmälan stängd)

Mittuniversitetet  Länk till annan webbplats.(anmälan stängd)

Örebro universitet  Länk till annan webbplats.(anmälan stängd)

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Belöning

Därför ska du delta

Genom att gå utbildningen ökar du din kompetens i att handleda nyutexaminerade kollegor och ge dem det stöd de behöver under sitt första år.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla:

 • ett professionellt förhållningssätt till mentorsrollen och handledning
 • kunskaper om bland annat yrkesetik, vuxenpedagogik och samtalsmetodik
 • kunskaper om en lärardriven systematisk och metodisk kunskapsutveckling
 • förmågan att stötta nyutexaminerade i deras planering, genomförande och uppföljning av undervisning
 • förmågan att kunna tala kvalificerat och nyanserat om undervisning och lärande.
Forskning och fördjupning

Utbildningen är en del av det planerade professionsprogrammet för lärare

Professionsprogrammet för lärare ska syfta till att stärka lärares kompetens och möjligheter att utvecklas i yrket. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för förberedelser av det kommande professionsprogrammet för lärare. Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod och rekryteringsutbildningen för blivande rektorer är två av insatserna.

Läs mer om Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

I Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår en överenskommelse om likvärdiga förutsättningar för skolväsendet. Det innebär bland annat ett förslag om att inrätta professionsprogram för lärare och rektorer.

Förslaget om professionsprogrammet grundar sig på den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17).

I utredningen föreslås en samlad systematik för att utveckla lärares och rektorers kompetens och för hur den ska användas strategiskt. Tillgången till legitimerade lärare och lärares undervisningsskicklighet är centrala faktorer för skolans kvalitet och resultat. Professionsprogrammen är tänka att ge ett nationellt ramverk för detta.

Skolverket fick i regleringsbrevet 2020 i uppdrag att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionsprogrammen.

Uppdraget innefattar följande:

 • statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer (professionsprogrammet för lärare).
 • mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod (professionsprogrammet för lärare).
 • kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö (professionsprogrammet för rektorer).

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta mu@skolverket.se. Har du frågor om mentorsutbildningen vid ett specifikt lärosäte kan du i stället kontakta dem direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive lärosätes kurssida.

Senast uppdaterad 09 maj 2022

Frågor och svar

Om du antas till utbildningen, fullföljer den och blir godkänd får du ta ut akademiska poäng.

Du ska ha fått en bekräftelse på din anmälan till den e-postadress som du uppgav när du anmälde dig. Om bekräftelsemejlet inte har kommit inom en timme, kontrollera din skräppost. Om personnummer eller e-postadresser innehåller fel, vänligen kontakta Skolverket omgående via mu@skolverket.se, men senast den 25 april.

Lärosätet kommer att mejla ut antagningsbesked i slutet av maj 2022.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren. Ingen ersättning från Skolverket utgår för deltagarens eventuella resor, kost och logi. Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling (§34 2 kap skollagen)

Nej, du kan inte ta en paus eller göra uppehåll under kursen. Behöver du avbryta studierna i förtid meddelar du universitetet direkt.

Det betyder att din rektor ska kunna intyga att du har arbetat som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem i minst sex år.

För att vara behörig ska du vara verksam som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

Utbildningen omfattar 6–10 utbildningstillfällen (beroende på vilket lärosäte du placeras på). Träffarna är fördelade över ett läsår och ligger vanligtvis på eftermiddagstid för att underlätta deltagandet. Tanken är att du ska kunna genomföra utbildningen parallellt med att du arbetar. Arbetsgivaren kan behöva göra anpassningar i din tjänst för att du ska kunna medverka vid utbildningsträffarna, ta del av kurslitteratur och göra andra eventuella uppgifter mellan kurstillfällena.