Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Du som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga mentorsutbildningen. Den förbereder dig inför uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.

 • Läsåret 22/23

 • 7,5 hp på avancerad nivå

 • Flera lärosäten

 • Helt eller delvis på distans

Call to action

Anmälan öppnar våren 2022

Nästa omgång av mentorsutbildningen startar hösten 2022, vi öppnar för anmälan under våren 2022.

Bra att känna till när du ska göra din ansökan

I ansökan uppger du om du vill gå helt eller delvis på distans. Skolverket placerar dig därefter på ett lärosäte.

I samband med din ansökan ska rektorn intyga att

 • du är legitimerad lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem
 • du har minst 6 års erfarenhet i yrket
 • att du uppfyller kravet på yrkesskicklighet.

När du gör din ansökan ska du även bifoga ett intyg som ska vara underskrivet av både rektorn och dig själv. Gå gärna igenom de frågor som ställs i samband med ansökan först och skriv sedan under intyget. Först därefter kan du ansöka till utbildningen när den öppnar igen för läsåret 2022/2023.

Information

För legitimerade, erfarna och skickliga lärare

Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod förbereder dig för uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.

Utbildningen riktar sig till dig som är en legitimerad, erfaren och skicklig lärare eller förskollärare som arbetar i

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola eller specialskola
 • gymnasieskola eller gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • fritidshem.

Krav på behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du

 • vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
 • ha minst sex års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem.

Urval av deltagare

Om det blir fler sökande än det finns platser tillämpas principen först till kvarn.

Upplägg och lärosäten

Utbildningen startar höstterminen 2022 och slutar våren 2023. Exakta datum meddelas i samband med antagningen. Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå. Utbildningen omfattar 6–10 träffar som vanligtvis äger rum på eftermiddagarna. Utbildningen ges helt på distans – alla utbildningstillfällen sker digitalt.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar inte resor, kost eller logi.

Belöning

Därför ska du delta

Genom att gå utbildningen ökar du din kompetens i att handleda nyutexaminerade kollegor och ge dem det stöd de behöver under sitt första år.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla

 • ett professionellt förhållningssätt till mentorsrollen och handledning
 • kunskaper om bland annat yrkesetik, vuxenpedagogik och samtalsmetodik
 • kunskaper om en lärardriven systematisk och metodisk kunskapsutveckling
 • förmågan att stötta nyutexaminerade i deras planering, genomförande och uppföljning av undervisning
 • förmågan att kunna tala kvalificerat och nyanserat om undervisning och lärande.
Forskning och fördjupning

Utbildningen är en del av det planerade professionsprogrammet för lärare

Professionsprogrammet för lärare ska syfta till att stärka lärares kompetens och möjligheter att utvecklas i yrket. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för förberedelser av det kommande professionsprogrammet för lärare. Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod och rekryteringsutbildningen för blivande rektorer är två av insatserna.

Läs mer om Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Mer om professionsprogrammen

I Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår en överenskommelse om likvärdiga förutsättningar för skolväsendet. Det innebär bland annat ett förslag om att inrätta professionsprogram för lärare och rektorer.

Förslaget om professionsprogrammet grundar sig på den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17).

I utredningen föreslås en samlad systematik för att utveckla lärares och rektorers kompetens och för hur den ska användas strategiskt. Tillgången till legitimerade lärare och lärares undervisningsskicklighet är centrala faktorer för skolans kvalitet och resultat. Professionprogrammen är tänka att ge ett nationellt ramverk för detta.

Skolverket fick i regleringsbrevet 2020 i uppdrag att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionprogrammen.

Uppdraget innefattar följande:

 • statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer (professionsprogrammet för lärare).
 • mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod (professionsprogrammet för lärare).
 • kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö (professionsprogrammet för rektorer).

I Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår en överenskommelse om likvärdiga förutsättningar för skolväsendet. Det innebär bland annat ett förslag om att inrätta professionsprogram för lärare och rektorer.

Förslaget om professionsprogrammet grundar sig på den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17).

I utredningen föreslås en samlad systematik för att utveckla lärares och rektorers kompetens och för hur den ska användas strategiskt. Tillgången till legitimerade lärare och lärares undervisningsskicklighet är centrala faktorer för skolans kvalitet och resultat. Professionprogrammen är tänka att ge ett nationellt ramverk för detta.

Skolverket fick i regleringsbrevet 2020 i uppdrag att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionprogrammen.

Uppdraget innefattar följande:

 • statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer (professionsprogrammet för lärare).
 • mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod (professionsprogrammet för lärare).
 • kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö (professionsprogrammet för rektorer).

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta mu@skolverket.se. Har du frågor om mentorsutbildningen vid ett specifikt universitet kan du i stället kontakta dem direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive universitets kurssida.

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Frågor och svar

Om du antas till utbildningen, fullföljer den och blir godkänd får du ta ut akademiska poäng.

Du ska ha fått en bekräftelse på din anmälan till den e-postadress som du uppgav när du anmälde dig. Om bekräftelsemejlet inte har kommit inom en timme, kontrollera din skräppost. Om personnummer eller e-postadresser innehåller fel, vänligen kontakta Skolverket omgående via mu@skolverket.se, men senast den 17 maj.

Lärosätet kommer att mejla ut antagningsbesked den 10 juni 2021.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren. Ingen ersättning från Skolverket utgår för deltagarens eventuella resor, kost och logi. Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling (§34 2 kap skollagen)

Nej, du kan inte ta en paus eller göra uppehåll under kursen. Behöver du avbryta studierna i förtid meddelar du universitetet direkt.

Det betyder att din rektor ska kunna intyga att du har arbetat som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem i minst sex år.

För att vara behörig ska du vara verksam som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

Utbildningen omfattar 6–10 utbildningstillfällen (beroende på vilket lärosäte du placeras på). Träffarna är fördelade över ett läsår och ligger vanligtvis på eftermiddagstid för att underlätta deltagandet. Tanken är att du ska kunna genomföra utbildningen parallellt med att du arbetar. Arbetsgivaren kan behöva göra anpassningar i din tjänst för att du ska kunna medverka vid utbildningsträffarna, ta del av kurslitteratur och göra andra eventuella uppgifter mellan kurstillfällena.

Relaterat