Kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö

Utveckla dina kunskaper inom arbetsmiljöfrågor och stärk din organisationsförmåga för en mer välmående och effektiv verksamhet som gynnar hela organisationen, både rektor, lärare och elever. Med vår nya utbildning får du tips, inspiration och konkreta verktyg att använda i verksamheten.

  • Rektorer

  • 4 dagar vid 2 tillfällen

  • Kurs på internat

  • Unik första pilotomgång

Tre rektorer sitter och samtalar vid ett bord.
Call to action

Anmäl dig till vår väntelista

Pilotomgången som omfattar två tillfällen, den 24–25 november 2021 samt den 18–19 januari 2022, är nu fullsatta. Intresset har varit stort och vi har därför öppnat en väntelista som du är välkommen att skriva upp dig på.

Skriv upp dig på vår väntelista här! Länk till annan webbplats.

Två nya omgångar av utbildningen kommer hållas under vårterminen 2022 samt höstterminen 2022.

Vi planerar för att utbildningen ska genomföras fysiskt på plats. Men anpassar oss efter utvecklingen av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Information

Kompetensutveckling för rektorer

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor, rektor i förskolan, biträdande rektor eller annan skolledare med arbetsmiljöansvar. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen att organisera ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete som gynnar hela verksamheten.

Den omfattar två internattillfällen i Stockholm, litteraturläsning, eget arbete med kartläggning och hemuppgift.

Kostnadsfri utbildning

Skolverket står för kostnader i samband med internaten och kursbok ingår. Du betalar resa till och från konferensstället och ska också av huvudmannen få beviljat att vara på kursen de aktuella dagarna.

Belöning

Därför ska du delta

Genom att gå utbildningen utvecklar du din kompetens inom arbetsmiljöfrågor, får en större förståelse för arbetsmiljöarbetets positiva effekter och verktyg att kunna använda i verksamheten. När du ökar lärarnas trivsel skapar du även en mer välmående och attraktiv arbetsplats.

Du får inspiration och kunskap om hur du kan stärka och effektivisera din organisationsförmåga. Ta möjligheten att se över din verksamhet.

  • Unik pilotomgång som stärker dig i arbetsmiljö- och organisationsfrågor.
  • Få tips och råd för att få en ännu effektivare och välmående verksamhet.
  • Utveckla konkreta verktyg och förslag på förbättringsmöjligheter för din skola.
  • Bli inspirerad av hur andra skolor arbetar med sin arbetsmiljö.
  • Möt rektorer från hela landet och utbyt erfarenheter.
Forskning och fördjupning

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:

Johanna Löfdahl: johanna.lofdahl@skolverket.se
Ulrika Faxling: ulrika.faxling@skolverket.se
Timmy Larsson: timmy.larsson@skolverket.se
Malin Forsmark: malin.forsmark@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 oktober 2021