Kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö

Utveckla dina kunskaper inom arbetsmiljöfrågor och stärk din organisationsförmåga för en mer välmående och effektiv verksamhet som gynnar hela organisationen, både rektor, lärare och elever. Med vår nya utbildning får du tips, inspiration och konkreta verktyg att använda i verksamheten.

  • Rektorer

  • 3 dagar vid 2 tillfällen

  • Två dagar på internat och en dag digitalt

Tre rektorer sitter och samtalar vid ett bord.
Call to action

Anmälan till kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö

Till hösten kommer vi att erbjuda två olika tillfällen. Anmälan är öppen till den 20 juni.

Tillfälle 1- Göteborg (fullt)

21 september (digitalt)
4-5 oktober (internat)
Plats för internat: Göteborg, Hotel Opera

Anmälan till tillfälle 1 - Göteborg är stängd.

Tillfälle 2 - Luleå (fullt - anmälan öppen för reservlista)

7 november (digitalt)
21-22 november (internat)
Plats för internat: Luleå, Clarion Sense

Anmälan till tillfälle 2 - Luleå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på när du gör din anmälan
Har du ett arbetsmiljöansvar i din rollbeskrivning är det meriterande, och något vi prioriterar i urvalet när vi går igenom inkomna anmälningar.

Försäkra dig om att du kan vara med alla dagar från start till slut. Ha gärna marginal för restid till och från internatet så att du nyttjar och kan ta tillvara på hela utbildningen.

Information

Kompetensutveckling för rektorer

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor, rektor i förskolan, biträdande rektor eller annan skolledare med arbetsmiljöansvar. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen att organisera ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete som gynnar hela verksamheten.

Den omfattar ett internattillfälle, en digital dag, litteraturläsning, eget arbete med kartläggning och hemuppgifter.

Utbildningen hålls under våren i Stockholm och under hösten i Göteborg samt Luleå.

Kostnadsfri utbildning

Skolverket står för måltider och kurslitteratur. Du betalar logi, resa till och från konferensstället och ska också av huvudmannen få beviljat att vara på kursen de aktuella dagarna.

Belöning

Därför ska du delta

Genom att gå utbildningen utvecklar du din kompetens inom arbetsmiljöfrågor, får en större förståelse för arbetsmiljöarbetets positiva effekter och verktyg att kunna använda i verksamheten. När du ökar lärarnas trivsel skapar du även en mer välmående och attraktiv arbetsplats.

Du får inspiration och kunskap om hur du kan stärka och effektivisera din organisationsförmåga. Ta möjligheten att se över din verksamhet.

  • Få tips och råd för att få en ännu effektivare och välmående verksamhet.
  • Utveckla konkreta verktyg och förslag på förbättringsmöjligheter för din skola.
  • Bli inspirerad av hur andra skolor arbetar med sin arbetsmiljö.
  • Möt rektorer från hela landet och utbyt erfarenheter.
Forskning och fördjupning

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta
Malin Forsmark: malin.forsmark@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 augusti 2023