Kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö

Utveckla dina kunskaper inom arbetsmiljöfrågor och stärk din organisationsförmåga för en mer välmående och effektiv verksamhet som gynnar hela organisationen. Med den här utbildningen får du tips, inspiration och möjlighet att byta erfarenheter med andra rektorer.

 • Rektorer

 • 4 dagar vid 3 tillfällen

 • Två dagar digitalt och två dagar på internat

Tre rektorer sitter och samtalar vid ett bord.
Call to action

Anmälan till kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö

Vi erbjuder tre kurstillfällen under 2024 på olika platser i landet. Vid varje kursomgång finns 35 platser.

En av de mest givande utbildningarna jag gått.

Omgång 1, Uppsala (avslutad)

Omgång 2, Malmö (inga platser kvar)

Fulltecknad! Anmälan och reservlistan är stängd.

Det har varit otroligt högt söktryck så vi har, trots utökat antal platser, behövt stänga både anmälnings- och reservlistan.

2 oktober: digitalt intro
9-10 oktober: internat Radisson Blu
17 oktober: digital dag och avslutning

Anmälan till detta tillfälle är stängd på grund av att kursomgången blivit fullbokad. Besked om reservplats skickas ut löpande.

Omgång 3, Umeå (Fullt. Platser kvar på reservilistan)

23 oktober: digitalt intro
6-7 november: internat Elite Hotel Mimer
14 november: digital dag och avslutning

Anmäl dig till omgång 3 i Umeå Länk till annan webbplats.

Kursen är fulltecknad men det går bra att skriva upp sig som reserv. Besked om reservplats skickas ut löpande.

Det var ett bra upplägg med föreläsningar varvat med diskussioner.”

Tider som gäller för alla omgångar

Digitalt intro: 9.00- 14.00
Internat dag 1: 9.00-17.00, gemensam middag för de som vill ungefär klockan 19.00.
Internat dag 2: 08.30-16.30
Digital dag och avslutning: 09.00- 14.00

Försäkra dig om att du kan vara med alla dagar från start till slut. Se också till att du har god marginal för restid till och från internatet så att du nyttjar och kan ta tillvara på hela utbildningen.

Att tänka på när du anmäler dig

 • Gör endast en anmälan per person, om du har anmält dig till fler än en omgång så kommer vi enbart att räkna med din första anmälan.
 • Har du ett arbetsmiljöansvar i din rollbeskrivning är det meriterande, och något vi prioriterar i urvalet när vi går igenom inkomna anmälningar.
Information

Kompetensutveckling för rektorer

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor, rektor i förskolan, biträdande rektor eller annan skolledare med arbetsmiljöansvar. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen att organisera ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete som gynnar hela verksamheten.

Den omfattar ett internattillfälle, två digitala dagar, litteraturläsning, eget arbete med kartläggning och hemuppgifter.

Kostnadsfri utbildning

Skolverket står för måltider och kurslitteratur. Du betalar logi, resa till och från konferensstället och ska också av huvudmannen få beviljat att vara på kursen de aktuella dagarna.

Kommer rekommendera den här utbildningen till alla! Stort tack!
Kul med dagar där alla talare var intressanta att lyssna på och relevanta för sammanhanget.”

I kursen medverkar bland annat

 • Kristian Hansson, Arbetsmiljöverket
 • Anders Forsell, Sveriges skolledare
 • Erik Ekström, Sveriges Lärare
 • Embla Person, Sveriges elevkårer
 • Pia Skott, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och Emma Rosengren, rektor och verksamhetsutvecklare Södertälje
 • Ulf Leo, universitetslektor, docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap.

Ett detaljerat program skickas ut till dig som ska gå kursen.

Belöning

Därför ska du delta

Genom att gå utbildningen utvecklar du din kompetens inom arbetsmiljöfrågor och du får en större förståelse för bredden och variationen i arbetsmiljöarbetet . Målet är att skapa en mer välmående och attraktiv arbetsplats för alla.

 • Få tips och råd för att få en ännu effektivare och välmående verksamhet.
 • Bli inspirerad av hur andra skolor arbetar med sin arbetsmiljö.
 • Möt rektorer från hela landet och utbyt erfarenheter.
Forskning och fördjupning

I regleringsbrevet för 2020 fick Skolverket regeringens uppdrag att genomföra insatser för att förbereda ett framtida professionsprogram. I enlighet med uppdraget erbjuder Skolverket följande insatser:

I juni 2022 fick Skolverket i uppdrag av regeringen om ett nationellt professionsprogram. I uppdraget ingår att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och utreda ett nationellt meriteringssystem.

Läs mer om det nationella professionsprogrammet

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta
Malin Forsmark: malin.forsmark@skolverket.se

Senast uppdaterad 24 maj 2024