Frågor och svar

Kan jag gå utbildningen samtidigt som jag arbetar 100 procent?

Utbildningen omfattar 6–10 utbildningstillfällen (beroende på vilket lärosäte du placeras på). Träffarna är fördelade över ett läsår och ligger vanligtvis på eftermiddagstid för att underlätta deltagandet. Tanken är att du ska kunna genomföra utbildningen parallellt med att du arbetar. Arbetsgivaren kan behöva göra anpassningar i din tjänst för att du ska kunna medverka vid utbildningsträffarna, ta del av kurslitteratur och göra andra eventuella uppgifter mellan kurstillfällena.