Frågor och svar

Finns det möjlighet att ta en paus eller att göra avbrott från studierna?

Nej, du kan inte ta en paus eller göra uppehåll under kursen. Behöver du avbryta studierna i förtid meddelar du lärosätet direkt.