Frågor och svar

Vilken ersättning får jag som deltagare och vem bekostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri för dig som deltagare. Skolverket betalar ingen ersättning för eventuella resor, kost och logi. Huvudmannen ska se till att personalen vid skol- och förskolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling (2 kap. 34 § skollagen).