Frågor och svar

Vad betyder kravet på yrkesskicklighet?

Det betyder att du ska vara en erfaren lärare eller förskollärare (minst 6 års undervisning) och att du har valts ut av din rektor på grund av din lämplighet för mentorsrollen.