Frågor och svar

Vad innebär det att man ska ha minst sex års erfarenhet i yrket?

Det betyder att du har arbetat som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem i minst sex år. Det ska också kunna intygas av din rektor.