Frågor och svar

Vad innebär det att man ska ha minst sex års erfarenhet i yrket?

Det betyder att din rektor ska kunna intyga att du har arbetat som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem i minst sex år.