Frågor och svar

Jag är rektor, kan jag delta i utbildningen?

Nej, för att vara få delta i mentorsutbildningen ska du vara legitimerad och verksam som lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem.