Frågor och svar

När får jag besked om antagning?

Lärosätet kommer att mejla ut antagningsbesked under första halvan av juni 2024.