Frågor och svar

När får jag besked om antagning?

Lärosätet kommer att mejla ut antagningsbesked den 10 juni 2021.