Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Nyfiken på rektorsjobbet? Vill du lära mer om ledarskap, skolutveckling och kvalitetsarbete? Du som är legitimerad lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga rekryteringsutbildningen.

 • Start hösten 2024

 • 7,5 hp

 • Välj ett upplägg som passar dig

 • Flera olika lärosäten

Call to action

Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer med start höstterminen 2024 är nu stängd.

Besked om plats skickas ut under vecka 23.

Ansökningsperioder för Rekryteringsutbildning för blivande rektorer:

 • 15 september till 15 oktober inför vårterminsstart
 • 15 mars till 15 april inför höstterminsstart

Huvudman eller närmaste chef anmäler

Det är huvudmannen eller närmaste chef som anmäler den sökande till Rekryteringsutbildningen.
Den som anmäler behöver ha följande information om den sökande:

 • sökandes personnummer
 • sammanlagd arbetad tid som förskollärare/lärare (påverkar inte urval till utbildningen)
 • önskemål om lärosäte i första och andrahand.

Det är endast tillåtet med en anmälan per sökande. Finns två eller fler anmälningar för en sökande kommer vi att utgå från den senast inkomna anmälan.

Urvalskriterier

 • Behörighet i form av lärarlegitimation för lärare i skola, förskola eller fritidshem. Intygande om lärarlegitimation görs genom att sökandes personnummer kontrolleras mot det register där samtliga legitimerade förskollärare och lärare finns med.
 • Tidpunkt för fullständig ansökan.
 • Val av lärosäte i första och andra hand.
Information

För legitimerade lärare och förskollärare

Rekryteringsutbildningen riktar sig till dig som är legitimerad lärare eller förskollärare och är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor. Utbildningen passar dig som vill göra skillnad för barn och elever samt bidra till kunskapsutveckling och goda resultat.

Krav på behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

Välj ett upplägg och lärosäte

Utbildningen omfattar 7,5 hp på grundläggande nivå och utbildningen består av 6–8 utbildningsdagar under två terminer.

Minst hälften av utbildningstillfällena är fysiska träffar och resterande tillfällen kan genomföras som en kombination av internat- eller campusförlagd utbildning med inslag av distans (blended learning). För upplägg, innehåll och vilka förutsättningar som krävs av deltagare, se respektive universitet.

Lärosäten

Rekryteringsutbildningen erbjuds vid universitet som i dag ger den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet. Du hittar mer information om kursen på lärosätets webbplats.

Till kursstart hösten 2024 ges utbildningen vid följande lärosäten:

Karlstads universitet (ger utbildningen i Karlstad, i Mälardalen och i Västra Götaland, välj ort i anmälningsformläret) Länk till annan webbplats.

Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats.

Mittuniversitetet Länk till annan webbplats.

Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Umeå universitet (ger utbildningen i Norr och i Skåne, välj ort i anmälningsformuläret) Länk till annan webbplats.

Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Kostnad

Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen eller enskild sökande står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Se respektive lärosäte för utbildningens upplägg.

Belöning

Därför ska du delta

Rekryteringsutbildningen ökar dina möjligheter till professionsutveckling. Du kommer att utveckla ditt ledarskap och kan bidra till skolutveckling i andra ledningsuppdrag i förskolan och skolan.

Utbildningen karaktäriseras av ett erfarenhetsbaserat, problemorienterat och processinriktat lärande, där praktik och teori bildar en meningsfull helhet.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om:

 • förskolan och skolans styrning
 • rektorn och ledarskapet
 • rektorn och kärnverksamheten
 • förskolan och skolan som lokal organisation
Forskning och fördjupning

I regleringsbrevet för 2020 fick Skolverket regeringens uppdrag att genomföra insatser för att förbereda ett framtida professionsprogram. I enlighet med uppdraget erbjuder Skolverket följande insatser:

I juni 2022 fick Skolverket i uppdrag av regeringen om ett nationellt professionsprogram. I uppdraget ingår att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och utreda ett nationellt meriteringssystem.

Läs mer om det nationella professionsprogrammet

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta rekryteringsutbildning@skolverket.se. Har du frågor om Rekryteringsutbildningen vid ett specifikt universitet kan du i stället kontakta dem direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive universitets kurssida.

Senast uppdaterad 02 maj 2024

Frågor och svar

Ingen bekräftelse kommer att skickas ut vid ansökan med anledning av GDPR. Det finns möjlighet att ladda ner en pdf-fil med inlämnat innehåll när formuläret har undertecknats. Om personnummer eller e-postadresser innehåller fel, vänligen kontakta Skolverket omgående via rekryteringsutbildning@skolverket.se, men senast en vecka efter anmälan inkommit.

Urvalet baseras på:

 • Behörighet i form av lärarlegitimation för lärare i skola, förskola eller fritidshem:
  Intygande om lärarlegitimation görs genom att sökandes personnummer kontrolleras mot det register där samtliga legitimerade förskollärare och lärare finns med.
 • Tidpunkt för fullständig anmälan.
 • Val av lärosäte i första och andra hand.

Lärosätet kommer att mejla ut information om plats under vecka 23 inför höstterminsstart respektive under vecka 48 inför vårterminsstart.

Staten betalar högskolornas utbildningskostnader medan huvudmannen eller enskild sökande betalar deltagarens lön under utbildningstiden. Huvudmannen eller enskild sökande betalar också resor till internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.

Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare eller förskollärare. Om du inte har en anställning nu och vill läsa utbildningen kan du i dagsläget söka utbildningen via samma anmälningsformulär.

Observera att kostnader för resor, eventuella internat och kurslitteratur bekostas av deltagaren själv då, vilket du kommer att behöva intyga att du är införstådd med i anmälan för att kunna slutföra den.

Om du har ett arbete rekommenderar vi ändå att du har en dialog med din närmaste chef för att säkerställa att du kan delta vid utbildningstillfällena vid lärosätet.

Nej, du kan inte ansöka om studieuppehåll från kursen.

Om du behöver avbryta studierna i förtid meddelar du studieavbrott direkt till universitetet.

Skolverket betalar lärosätets kostnader för kursen en gång per deltagare. Kontakta lärosätet med fråga om möjlighet att slutföra studier efter avbrott.

Om du byter tjänst och huvudman behöver den nya huvudmannen anmäla det till Skolverket och lärosätet.

Genom anmälan åtar sig huvudmannen ett betalningsansvar för deltagarens lön under utbildningstiden, kurslitteratur samt eventuella resor och kostnader för internat- och seminariedagar.

Kontakta lärosätet för att få en länk till anmälningsformuläret för byte av huvudman.

Anmälan kan även användas för deltagare vars förutsättningar för utbildningen ändrats sedan anmälan och där deltagare själva nu ska bekosta eventuella resor till internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.


Om du antas till utbildningen, fullföljer den och blir godkänd får du ta ut akademiska poäng.

 Du blir inte behörig till Rektorsprogrammet efter att du gått rekryteringsutbildningen. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för rektorer och personal med motsvarande ledningsfunktion. Läs mer på skolverket.se.

Rektorsprogrammet - befattningsutbildning för skolledare - Skolverket Länk till annan webbplats.

Däremot vänder sig Rekryteringsutbildningen till dig som är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor.

Relaterat

 • Kurser och utbildningar

  Gå en statlig mentorsutbildning

  Du som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga mentorsutbildningen. Den förbereder dig inför uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.