Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Nyfiken på rektorsjobbet? Vill du lära mer om ledarskap, skolutveckling och kvalitetsarbete? Du som är legitimerad lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga rekryteringsutbildningen.

 • Läsåret 21/22

 • 7,5 hp

 • Välj ett upplägg som passar dig

 • Flera olika lärosäten

Call to action

Anmälan är nu stängd

Ansökningsperioden för läsåret 2021/22 var den 15 april–14 maj 2021. Under hösten 2021 kommer vi att informera om nästa ansökningsperiod.

I din anmälan anger du vilket universitet du vill studera vid i första hand. Du kan även ange ett andrahandsval om vi inte kan erbjuda dig en plats vid det universitet som du har valt i första hand.

När du gör din ansökan ska du även bifoga ett intyg som är underskrivet av dig och din närmaste chef.

Intyg av deltagare och chefPDF (pdf, 35 kB)

Information

För legitimerade lärare och förskollärare

Rekryteringsutbildningen riktar sig till dig som är legitimerad lärare eller förskollärare och är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor. Utbildningen passar dig som vill göra skillnad för barn och elever samt bidra till kunskapsutveckling och goda resultat.

Krav på behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

Välj ett upplägg och lärosäte

Utbildningen omfattar 7,5 hp och erbjuds både på grundläggande och avancerad nivå. Den omfattar 6–8 utbildningsdagar och pågår höstterminen 2021 till våren 2022.

Utbildningen genomförs som en kombination av internat- eller campusförlagd utbildning med inslag av distans (så kallad blended learning). Vid ett av universiteten ges utbildningen helt på distans. För upplägg och innehåll, se respektive universitet.

Exakta datum meddelas i samband med antagningen. Pandemin påverkar utbildningen och fysiska utbildningsdagar genomförs därför bara om situationen tillåter det.

Lärosäten

Rekryteringsutbildningen erbjuds vid universitet som i dag ger den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet:

Kostnad

Huvudmannen delar ansvaret med staten för kostnaderna. Huvudmannen står för lön under utbildningen, resor, litteratur och kostnader för eventuella internat. Se respektive lärosäte för utbildningens upplägg.

Belöning

Därför ska du delta

Rekryteringsutbildningen ökar dina möjligheter till professionsutveckling. Oavsett om du vill bli rektor i framtiden, utvecklar du ditt ledarskap och kan bidra till skolutveckling i andra ledningsuppdrag i förskolan och skolan.

Utbildningen karaktäriseras av ett erfarenhetsbaserat, problemorienterat och processinriktat lärande, där praktik och teori bildar en meningsfull helhet.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om

 • förskolan och skolans ramverk
 • rektorn och det formella ledarskapet
 • rektorn och kärnprocesserna
 • förskolan och skolan som lokal organisation
Forskning och fördjupning

Utbildningen är en del av det planerade professionsprogrammet för lärare

Professionsprogrammet för lärare ska syfta till att stärka lärares kompetens och möjligheter att utvecklas i yrket. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att förbereda för det kommande professionsprogrammet för lärare. Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer och mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod är två av insatserna.

Läs mer om Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Mer om professionsprogrammen

I Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår en överenskommelse om likvärdiga förutsättningar för skolväsendet. Det innebär bland annat ett förslag om att inrätta professionsprogram för lärare och rektorer.

Förslaget om professionsprogrammet grundar sig på den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17).

I utredningen föreslås en samlad systematik för att utveckla lärares och rektorers kompetens och för hur den ska användas strategiskt. Tillgången till legitimerade lärare och lärares undervisningsskicklighet är centrala faktorer för skolans kvalitet och resultat. Professionprogrammen är tänka att ge ett nationellt ramverk för detta.

Skolverket fick i regleringsbrevet 2020 i uppdrag att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionprogrammen.

Uppdraget innefattar följande:

 • statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer (professionsprogrammet för lärare).
 • mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod (professionsprogrammet för lärare).
 • kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö (professionsprogrammet för rektorer).

I Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår en överenskommelse om likvärdiga förutsättningar för skolväsendet. Det innebär bland annat ett förslag om att inrätta professionsprogram för lärare och rektorer.

Förslaget om professionsprogrammet grundar sig på den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17).

I utredningen föreslås en samlad systematik för att utveckla lärares och rektorers kompetens och för hur den ska användas strategiskt. Tillgången till legitimerade lärare och lärares undervisningsskicklighet är centrala faktorer för skolans kvalitet och resultat. Professionprogrammen är tänka att ge ett nationellt ramverk för detta.

Skolverket fick i regleringsbrevet 2020 i uppdrag att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionprogrammen.

Uppdraget innefattar följande:

 • statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer (professionsprogrammet för lärare).
 • mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod (professionsprogrammet för lärare).
 • kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö (professionsprogrammet för rektorer).

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta rektorsprogrammet@skolverket.se. Har du frågor om rekryteringsutbildningen vid ett specifikt universitet kan du i stället kontakta dem direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive universitets kurssida.

Senast uppdaterad 16 juni 2021

Frågor och svar

Om du antas till utbildningen, fullföljer den och blir godkänd får du ta ut akademiska poäng.

Du ska ha fått en bekräftelse på din anmälan till den e-postadress som du uppgav när du anmälde dig. Om bekräftelsemejlet inte har kommit inom en timme, kontrollera din skräppost. Om personnummer eller e-postadresser innehåller fel, vänligen kontakta Skolverket omgående via rektorsprogrammet@skolverket.se, men senast den 20 maj.

Lärosätet kommer att mejla ut information om plats under vecka 24 (14−18 juni).

Staten betalar högskolornas utbildningskostnader medan huvudmannen betalar deltagarens lön under utbildningstiden. Huvudmannen betalar också resor till eventuella internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.

Nej, du kan inte göra uppehåll från kursen för att sedan fortsätta.

Om du behöver avbryta studierna i förtid meddelar du studieavbrott direkt till universitetet.

Du blir inte behörig till Rektorsprogrammet efter att du gått rekryteringsutbildningen. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för rektorer och personal med motsvarande ledningsfunktion. Läs mer på skolverket.se.

Rektorsprogrammet - befattningsutbildning för skolledare - Skolverketlänk till annan webbplats

Däremot vänder sig rekryteringsutbildningen till dig som är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor.

Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare eller förskollärare. Om du inte är anställd som lärare nu och därför inte kan bifoga ett intyg underskrivet av din närmaste chef, ska du i stället bifoga en kopia på din lärarlegitimation.

Urvalet baseras på:

 • Behörighet i form av lärarlegitimation för lärare i skola, förskola eller fritidshem:
  Intygande om lärarlegitimation kontrolleras mot det register där samtliga legitimerade förskollärare och lärare finns med.
 • Tidpunkt för fullständig anmälan.
 • Val av lärosäte i första och andra hand.

Relaterat