Frågor och svar

Finns det möjlighet att göra studieuppehåll från kursen?

Nej, du kan inte ansöka om studieuppehåll från kursen.