Frågor och svar

Vilken ersättning får jag som deltagare och vem bekostar utbildningen?

Staten betalar högskolornas utbildningskostnader medan huvudmannen betalar deltagarens lön under utbildningstiden. Huvudmannen betalar också resor till eventuella internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.