Frågor och svar

Vilken ersättning får jag som deltagare och vem bekostar utbildningen?

Staten betalar högskolornas utbildningskostnader medan huvudmannen eller enskild sökande betalar deltagarens lön under utbildningstiden. Huvudmannen eller enskild sökande betalar också resor till internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.