Frågor och svar

Kan jag gå utbildningen även om jag inte är anställd som lärare?

Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare eller förskollärare. Om du inte har en anställning nu och vill läsa utbildningen kan du i dagsläget söka utbildningen via samma anmälningsformulär.

Observera att kostnader för resor, eventuella internat och kurslitteratur bekostas av deltagaren själv då, vilket du kommer att behöva intyga att du är införstådd med i anmälan för att kunna slutföra den.

Om du har ett arbete rekommenderar vi ändå att du har en dialog med din närmaste chef för att säkerställa att du kan delta vid utbildningstillfällena vid lärosätet.