Frågor och svar

Kan jag söka utbildningen på nytt?

Skolverket betalar lärosätets kostnader för kursen en gång per deltagare. Kontakta lärosätet med fråga om möjlighet att slutföra studier efter avbrott.